Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Mikuláše
Kaple sv. Michaela
Kaple sv. Jana Křtitele
Zámecká kaple
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRAVAŘE
Přejít na obsah
Adresa:
KONTAKTY:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:
Webové stránky:
Účet farnosti:
rkf.kravare@doo.cz
www.farnostkravare.cz
1841232329/0800
DUCHOVNÍ:
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY:
ODKAZY:
Facebook farnosti:
Odhlášení


Svaté příjímání - eucharistieEucharistie, svaté přijímání či Nejsvětější svátost oltářní, je velkým darem Boha pro člověka, je středem života člověka a jeho největším posvěcením. Je svátostí, v níž Ježíš Kristus z lásky přebývá v člověku. Eucharistie je památkou Ježíšovy poslední večeře a Jeho obětí na kříži. Eucharistická slavnost má charakter hostiny Ježíš se v ní pod způsobou chleba a vína dává za pokrm a nápoj na cestě do věčného království. Eucharistie je svátostí lásky, kdy každý z nás přijímá pokrm, jenž nás sytí a ještě těsněji spojuje s Ježíšem a mezi sebou navzájem.

Tajemství Eucharistie je jedním z největších tajemství víry člověka. Při mši svaté proměněný chléb a víno jsou reálné Tělo a Krev Ježíše Krista. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Kristem; je to vrcholný způsob spojení s Ježíšem zde na zemi.
Jako je nutný chléb a voda pro život člověka, tak je nutná Eucharistie pro (duchovní) život křesťana. Proto se doporučuje často přistupovat k Eucharistii.

Podmínky k přijetí Eucharistie:

  • křest

  • život v milosti posvěcující nemít žádný objektivně těžký hřích

  • víra v Eucharistického Krista

  • nemít žádný církevní trest

  • žít podle víry u manželů: mít platný církevní sňatek

  • eucharistický půst 1 hodinu před přijetím nic nejíst a nepít (vyjma léků a vody)


a) 1. svaté přijímání

K 1. svatému přijímání mohou přistoupit děti, které absolvují nejméně 4 roky výuky náboženství, jsou pokřtěny a společně s rodiči se zúčastní přípravy ke svátostem.

b) dospělí
Pro dospělé je možnost přípravy zahrnuta v setkávání katechumenů v rámci přípravy dospělých ke křtu.

c) podávání viatika (svaté přijímání nemocným)
Pro nemocné je svátost Eucharistie jednou z největších posil a útěch v nesení bolesti a utrpení nemoci. Ježíš nechce nechávat nemocné samotné v tomto okamžiku života, který sám prožil, a proto se velmi doporučuje přinášet Eucharistii nemocným.
V naší farnosti pravidelně navštěvujeme nemocné na druhý pátek v měsíci, kdy je nabízeno nejen přijetí Eucharistie, ale také svátosti smíření či pomazání nemocných. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

V jakýchkoli otázkách ohledně přijímání Eucharistie, prosím, kontaktuje kněze ve farnosti.


Návrat na obsah