Přejít na obsah

Svátost manželstvía) církevní sňatek

Svatba není jen krásnou památkou ve fotoalbu nebo kusem papíru založeného v dokumentech. V kostele uzavírají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich trvalému svazku požehnal, provázel a naplňoval svou milosrdnou láskou. Skrze tuto svátost Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal páru v letech společného života. K dobrému manželskému životu je nutná nejen Boží přítomnost a požehnání, ale také co nejlepší seznámení a pochopení Božího záměru s manželstvím.

Pro platné uzavření manželství v kostele i před státem, je nutné:

  • že jeden ze snoubenců je pokřtěný katolický křesťan

  • že snoubenci jsou svobodní nebo ovdovělí

  • absolvovat přípravu ke sňatku – celkem 3 setkání s knězem a přednášky v rámci společných setkání snoubenců

  • předem se domluvit na termínu sňatku – cca. šest měsíců měsíců předem

  • vyřídit úřední záležitosti – po domluvě s knězem


b) zplatnění civilního manželství


Někdy se stává, že manželství bylo uzavřeno pouze na úřadě nebo před státním úředníkem a po letech některý z partnerů zatouží po hlubší povaze sňatku, po Božím požehnání a Jeho přítomnosti. Stvrdit svůj manželský slib učiněný pouze civilně je možné před Bohem i po letech.


Pro více informací kontaktujte, prosím, faráře nebo kaplana.


Pro množství dotazů ohledně pronájmu farního sálu pro svatební pohoštění oznamujeme, že z jistých důvodů tento sál pro tyto účely nepronajímáme.

Návrat na obsah