Přejít na obsah

Společenství


Tato společenství jsou otevřená a každý, kdo má zájem do nich může kdykoli přijít.


1. Chrámový sbor


u kostela sv. Bartoloměje - čtvrtek v 19:00 - vedoucí p. Silvie Weczerková - Budeme rádi za každý nový hlas
u kostela sv. Mikuláše - středa v 17:45 - vedoucí Sr. Margareta
2. Společenství mládeže

  Chtěli bychom pozvat mladé lidi naší farnosti, na pravidelná setkávání na faře. Nebojte se přijít a najít nové kamarády.
  
Mládež se schází 1x za 2 týdny na faře v pátek v 19:00.
     
  
Nebojte se přijít a najít nové kamarády.

3. Schola -  

   U kostela sv. Bartoloměje na faře :

  schází se ve čtvrtek v 18:00

  vedoucí Katka Peterková a Gabriela Uvírová

   Foto zde
   Kontakt na facebook U kostela sv. Mikuláše v kostele:

 schází se v sobotu ve 14:00

 vedoucí Pavla Peterková.

 Foto zde

Zveme nové děvčata i chlapce ke zpěvu nebo doprovodu na nástroje v rámci scholy. V případě zájmu kontaktujte vedoucí scholy.


4. Ministranti

  Ministrantské schůzky jsou 1x za 2 týdny od 19:00 na faře.

  Pokud by někteří chlapci chtěli začít ministrovat, kontaktujte, prosíme, některého z kněží.
  Budeme rádi, když chlapci posílí řady ministrantů.
  Děvčata rovněž
ve farním kostele ministrují ve čtvrtky a v kostele Sv. Mikuláše ve středy.   


5. Senioři

   Každý čtvrtek se senioři setkávají na faře ke společné modlitbě růžence, po níž následuje duchovní téma s  knězem.
   Začátek je vždy v 9:00. Kdokoli se může přidat.

6
. Setkání dětí - Misijní klubko

 Je určeno pro děti, v  případě malých dětí také pro jejich rodiče.

   Zvány jsou všechny děti. Na programu je vyrábění různých výrobků, hraní her, zpívání a vyprávění o Pánu Bohu a misiích.

   Společně vytvářejí věci na podporu misií, soutěží, modlí se a jednou za dva týdny se účastní večerní mše svaté se zaměřením na děti.
   Jsou zváni noví členové.

 
 
Setkání dětí se uskuteční :
 
 Kouty - každé pondělí 16:00-17:30 hod v klášteře
   Jednou měsíčně pak bude následovat mše sv. pro děti v kostele sv. Mikuláše.

   Přijď i se svými kamarády! Na tvou účast se těší! Sr.M.Margareta

       

7. Společenství nad Božím slovem
   schází se ve středu v LICHÉM týdnu (co čtrnáct dní) v 19:00 hod. v klášteře v Koutech. Animátorem společenství je otec Jan.
   Náplní bude lectio divina (
rozjímavá četba Bible, propojení četby biblického textu s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací).


  


Návrat na obsah