Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Mikuláše
Kaple sv. Michaela
Kaple sv. Jana Křtitele
Zámecká kaple
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRAVAŘE
Přejít na obsah
Adresa:
KONTAKTY:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:
Webové stránky:
Účet farnosti:
rkf.kravare@doo.cz
www.farnostkravare.cz
1841232329/0800
DUCHOVNÍ:
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY:
ODKAZY:
Facebook farnosti:
Odhlášení


Ohlášky

Děkujeme všem organizátorům Farního maškarního plesu.
Během postní doby se budeme modlit křížové cesty a to každou středu přede mší svatou v kostele sv. Mikuláše v Koutech a v pátek přede mší svatou v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích.

25.2.
Sbírka na Svatopetrský haléř. Zároveň se uskuteční při obou dopoledních mších svatých v Kravařích návštěva P. Petera Krenického, misionáře z Ukrajiny. Po mši svaté vždy proběhne krátká beseda o nynější situaci na Ukrajině. Misie na Ukrajině můžete podpořit intencemi, či finančním darem do pokladničky.

25.2. 15:00
Křížová cesta v kostele sv. Mikuláše v Koutech.

26.2. 16:00
Misijní klubko dětí v klášteře u sester v Koutech.

27.2. 19:00
Setkání farní a ekonomické rady na faře.

28.2. 19:00
Ve farním sále se uskuteční setkání rodičů, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání v Kravařích.

29.2.
18:00 zkouška scholičky
18:45 zkouška sboru v malém sále.

1.3.
V pátek budeme v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích od 9 do 11 hodin zpovídat. Zároveň bude celodenní adorace. Prosíme, zapište se na adorační stráž.

1.3. 19:00
Setkání mládeže v malém sále.

3.3. 15:00
Křížová cesta v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích.

9.3.
Proběhne v Třebnici (PL) Diecézní pouť ke hrobu sv. Hedviky. Naše farnosti vypraví autobus. Prosíme, přihlašujte se u paní Magdy Homolové na telefonním čísle: 732 888 827. Autobus do Třebnice vyjede v 6:20 hodin z Koutů a z fary v 6:30 hodin směrem na Sudice a Ratiboř. Předpokládaná cena za dopravu je 700,- Kč.


6.-14.7.
Přihláška zde.

Návrat na obsah