Přejít na obsah
Svátost křtua) dítě
Pokud máte zájem pokřtít své dítě v naší farnosti, je dobré domlouvat křtiny nejméně měsíc před zamýšleným termínem
a to v úředních hodinách na faře. O křest dítěte žádají rodiče dítěte, kdy alespoň jeden z nich je pokřtěn v Římskokatolické církvi. Je důležité uvědomit si následující náležitosti:


  • rodiče jsou ochotni zavázat se nejen ke křestnímu obřadu, ale také k následné křesťanské výchově dítěte ve víře

  • rodiče jsou ochotni absolvovat 3 setkání s knězem nad tématem křtu a výchovy ve víře

  • rodiče žijí podle křesťanských zásad a mají uzavřené platné (církevní) manželství, nebo o to aspoň usilují

  • rodičem vybraný kmotr (kmotra) je pokřtěný katolický křesťan, praktikující svou víru (chodí ke svatému přijímání a zpovědi, má uzavřené platné církevní manželství a je biřmován) a ochotný pomáhat rodičům v nábožensko-mravní výchově dítěte

  • rodiče žijí na území farnosti Kravaře (jinak je nutné mít písemný souhlas vlastního faráře).


Křest je zpravidla udělován druhou a čtvrtou neděli v měsíci u sv. Bartoloměje po mši svaté v 10:00 a u sv. Mikuláše po mši svaté v 9:00. Na jiném termínu je nutné se předem domluvit.
b) dospělý

Křest dospělého člověka je možný tehdy, pokud ve svém životě uvěřil v Ježíše Krista jako svého Zachránce, poznal víru Církve a chce žít ve společenství katolické církve.
Příprava na křest dospělého člověka většinou probíhá v dvouletém cyklu a svátost křtu se obvykle přijímá na velikonoční vigilii. Je vhodné, aby člověk hledající Boha a kráčející malými kroky po cestě víry doprovázel křesťan, který sám víru žije a může se tak stát pomocí a oporou pro žadatele křtu.

Pro více informací kontaktujte, prosím, faráře nebo kaplana.

Návrat na obsah