Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Mikuláše
Kaple sv. Michaela
Kaple sv. Jana Křtitele
Zámecká kaple
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRAVAŘE
Přejít na obsah
Adresa:
KONTAKTY:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:
Webové stránky:
Účet farnosti:
rkf.kravare@doo.cz
www.farnostkravare.cz
1841232329/0800
DUCHOVNÍ:
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY:
ODKAZY:
Facebook farnosti:
Odhlášení


Svátost smíření - zpověďSvátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Smíření s Bohem a lidmi přináší člověku do nitra Boží pokoj.

Nebyli jste u svátosti smíření – zpovědi už mnoho let a nevíte jak na to, nebo máte strach a stydíte se? Nebojte se přijít – kněz vám rád pomůže, abyste přijali tuto svátost k osobnímu duchovnímu prospěchu.

Pro Vaše seznámení s touto svátostí bychom rádi uvedli jednotlivé části. Svátost smíření je proces, který se skládá ze:

 • Zpytování svědomí (pomůckou může být zpovědní zrcadlo, které můžete nalézt v kancionálu),

 • Lítost, v níž nejde jen o záležitost citů, ale rozumové uvědomění si, že jsem špatně jednal vůči Bohu, vůči lidem nebo vůči sobě,

 • Předsevzetí, tzn., že se budu snažit žít lépe,

 • Vyznání hříchů ve zpovědnici,

 • Vykonání pokání, neboli díkučinění, které mi uloží zpovědník.


Příležitost přijmout  tuto svátost je možné
:

 • vždy ½ hodiny přede mší svatou,

 • na první pátek od 9:00 do 11:00 v kostele sv. Bartoloměje,

 • každý pátek v měsíci hodinu přede mší svatou v obou kostelích,

 • každou sobotu od 16:30 do 17:30,

 • před velkými svátky – Vánoce a Velikonoce – se zpovídá dle aktuálního rozpisu,

 • na požádání kdykoliv.Návrat na obsah