Přejít na obsah

Modlitba růžence

Růženec, který se modlívá přede mší svatou, se budeme modlit vždy na tyto úmysly:

Pondělí   -  za nemocné, trpící a osamocené farníky
Úterý      
  -  za mír ve světě
Středa
   
    -  za pronásledované křesťany
Čtvrtek   
  -  za nová duchovní povolání
Sobota   
     -  za rodiny farnosti a farní mládež

Návrat na obsah