Přejít na obsah

Společenství Eucharistická hodina

Otec biskup založil celodiecézní společenství Eucharistická hodina, do něhož se může přihlásit každý z vás. Členové společenství se zaváží každý týden, ale minimálně jednou za měsíc strávit půl hodiny na tiché adoraci Nejsvětější svátosti a v rámci svých možností půl hodiny měsíčně k jakékoli pomoci ve farnosti. Tito členové obdrží knížku společenství s eucharistickými modlitbami a každý měsíc za ně bude sloužit otec biskup mši svatou. Kdo by měl zájem přihlásit se do tohoto společenství, kontaktujte kněze.

Více informací zde
Návrat na obsah