Přejít na obsah

Modlitba v 21:00


Bratři a sestry, úkolem nás křesťanů je nejen prožívat svou víru, ale také prosit za ty, kteří Boha neznají. Proto bychom velmi rádi pozvali vás všechny ke každodenní společné modlitbě za naši farnost. Tato modlitba by spočívala v  tom, že vždy ve 21:00 se každý může pomodlit za celé město, farnost, za nevěřící a hledající v Kravařích modlitbu Otče náš a připojit Sláva Otci. Kdekoli budete, třeba v  obchodě, na cestě, doma, sami nebo s  rodinou. Můžete si dát signál do telefonu na devátou hodinu večerní a připojit se k řetězci modliteb na tento úmysl. My kněží pak vždy pošleme všem farníkům na závěr ve 21:00 požehnání. Věřme v  sílu modlitby a nebojme se takto sloužit.
Návrat na obsah