Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Mikuláše
Kaple sv. Michaela
Kaple sv. Jana Křtitele
Zámecká kaple
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRAVAŘE
Přejít na obsah
Adresa:
KONTAKTY:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:
Webové stránky:
Účet farnosti:
rkf.kravare@doo.cz
www.farnostkravare.cz
1841232329/0800
DUCHOVNÍ:
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY:
ODKAZY:
Facebook farnosti:
Odhlášení


Svátost biřmováníČím více křesťan vrůstá do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zkouškách. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen soukromou záležitostí. Víra roste, upevňuje se a šíří se ve společenství věřících. Zároveň je křesťan vybízen k hlásání a příkladu svého života podle přijaté víry. Může se stát, že síla víry slábne, že víra pokulhává, že život ve víře je neradostný, rutinní, přítěží…

Pro nový elán ve víře, pro Boží přítomnost v životě z víry, pro neohroženost ve vydávání svědectví o víře je nabízena svátost biřmování. V této svátosti Bůh dává člověku vědomí, že není v nejtěžších zkouškách života sám a bez pomoci. Umocňuje se a prohlubuje svátost křtu. Uvádí člověka hlouběji do tajemství křesťanského života. Křesťan dospívá ve své víře a stává se za svou víru plně zodpovědným.


Svátost biřmování je v naší farnosti udělována zpravidla co 3 roky, čemuž předchází nezbytná příprava v průběhu školního roku. Svátost se uděluje všem pokřtěným, kteří dovršili 16 let života.


Žádná svátost, tím méně biřmování, není zbytečná, protože Kristus neustanovil nic zbytečně.

Pro více informací, prosím, kontaktujte kněze ve farnosti.


Návrat na obsah