Přejít na obsah

Farní časopis

Vychází občastník s názvem "KROK" - Křesťanská rodina Kravař.
Na bočním oltáři je umístěna krabice s nápisem Krok. Můžete vhazovat své připomínky a náměty na témata, která byste rádi viděli v našem časopise.
Stejně tak můžete touto formou klást otázky na kněze, které budou v časopise zodpovězeny.

Přehled vydaných čísel k přečtení (v pdf.).


0.číslo
1.číslo
2.číslo
3.číslo
4.číslo
5.číslo
6.číslo
7.číslo
8.číslo
9.číslo
10.číslo
11.číslo
12.číslo

13.číslo
14.číslo
15.číslo
16.číslo
ročenka 2018 - jednotlivé fotky

17.číslo
18.číslo
19.číslo
20.číslo
21.číslo
22.číslo
23.číslo
24.číslo
25.číslo


Za dodání již vydaných jednotlivých čísel zodpovídá Redakční rada časopisu "KROK" - e-mail: redakcekrok@seznam.cz

Návrat na obsah