Svátost nemocných - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pastorace > Svátosti

Svátost nemocných


Tuto svátost uděluje církev všem vážně nemocným nebo starým lidem. Nejedná se o svátost přinášející smrt, jak je někdy špatně pochopeno. V  této svátosti Bůh dává nemocnému sílu nést bolesti a utrpení a naplňuje jej pokojem. O tuto svátost můžete kdykoli požádat kněze.

-
Na první pátek se pravidelně koná návštěva nemocných - nahlaste v zákristii.
-
Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně nebo telefonicky na farním úřadě.
-
Kromě toho se svátost nemocných uděluje také hromadně v kostele při mši sv. a to v postní době podle ohlášení.

Neodkládejte udělení této svátosti vašim blízkým.

Podmínky:
- přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí.
-
Přítomnost příbuzných je tady velmi vhodná – spolu se modlí
- opakovaně může člověk přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci
- věk nerozhoduje

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky