Křest - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pastorace > Svátosti

Svátost křtu

V  případě zájmu o křest u dospělého člověka se individuálně domluví s  knězem na přípravě k  přijetí křtu. V  případě zájmu rodičů o křest dítěte je nutno absolvovat přípravu viz. termíny níže.
Před udělením křtu rodiče absolvují 1. a 2. katechezi na faře.  Křty jsou udělovány buďto v neděli při velké mši svaté, nebo po této mši, anebo v jiný předem domluvený termín.  Rodiče a kmotři musí splňovat požadavky církve dané pro křest dítěte.


POŽADAVKY CÍRKVE PRO KŘEST DÍTĚTE


Kán. 868: § 1: K dovolenému udělení křtu dítěte se žádá:
1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich či souhlas těch, kdo rodiče před zákonem zastupují,
2. odůvodněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství; není-li tu naprosto takové naděje, nechť se křest odloží ve shodě s předpisy partikulárního práva a rodičům se sdělí důvod odkladu.


Kán. 874: § 1: Za kmotra může být připuštěn ten, kdo:
1. je označen křtěncem nebo jeho rodiči či zástupci rodičů, nebo když tito nejsou, je označen farářem nebo udělovatelem křtu; splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento úkol zastávat,
2. dovršil-li 16 let věku, jestliže nestanovil diecézní biskup jinou věkovou hranici či farář nebo udělovatel křtu jsou mínění, že se ze spravedlivé příčiny má učinit výjimka,
3. je katolíkem, biřmovaným, přijal již Nejsvětější eucharistii a také vede život v souladu s vírou a službou, kterou přijímá,
4. není postižen žádným uloženým nebo vyhlášeným kanonickým trestem,
5. není otcem ani matkou křtěného.
§ 2: Pokřtěný, který patří k nekatolické církevní společnosti, ať je přijat jen společně s katolickým kmotrem, a to jenom jako svědek křtu.


ípravy na křest ve farnosti Kravaře - 2018 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky