Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

Volby do farní pastorační a ekonomické rady
Výsledky zde.

Nedělní křížové cesty

V letošním roce budou nedělní křížové cesty začínat v 15:00 a vždy budou vedené knězem. Po skončení křížové cesty bude následovat postní kázání (katecheze) na konkrétní téma a požehnání. Soubor nedělních křížových cest tak bude jakousi duchovní obnovou farnosti. Z tohoto důvodu bude vždy jedna křížová cesta v celé farnosti a kostely se budou střídat - liché neděle budou ve farním kostele v Kravařích, sudé neděle v Koutech.   
Farníci, kteří mají problém s dopravou, se mohou nahlásit v zákristii a bude jim zajištěn dovoz a odvoz na křížovou cestu.

Na 3. neděli postní bude křížová cesta obětována za naše rodiny a téma katecheze bude: ČETBA PÍSMA SVATÉHO.
Páteční křížové cesty
Konají se půl hodiny přede mší sv. a budou vedené ministrantem - příští křížová cesta
bude obětována za našeho otce biskupa

Postní předsevzetí
V postní době je pro vás připravena pomoc v ukládání si postních předsevzetí. Pod křížem u oltáře Panny Marie si může každý vzít jedno předsevzetí na týden. To si doma přečte a snaží se jej plnit. Modré jsou pro děti do 15 let a žluté pro ostatní. Pokud se vám podaří předsevzetí splnit, můžete příští neděli na kříž nalepit kvítek, který bude přichystán. Úkolem je, aby kříž do velikonoc rozkvetl.

5.3. 19:00
Prosíme všechny, kteří v obou kostelích čtou při bohoslužbách čtení, aby se dostavili k setkání ve čtvrtek na faru. Na programu bude příprava na čtení, konkrétní návody a také bychom rádi probrali systém lektorských služeb. Zváni jsou i všichni, kdo ještě nečtou při mších a taky by rádi četli.

6.3.
V pátek je první pátek v měsíci. Opět bychom rádi pozvali farníky ke svátosti smíření, ke které nás zve ve svých zaslíbeních týkajících se prvních pátků sám Ježíš Kristus. Po mši svaté bude litanie a zásvětná modlitba k NSJ. Nemocné tento týden nebudeme navštěvovat. Návštěva nemocných bude o týden později, aby měli nemocní svátost pomazání blíže Velikonoc.

6.3.
V pátek bude v 17:30 pobožnost křížové cesty. Křížové cesty se budeme vždy modlit za konkrétní úmysly. Tento pátek bude křížová cesta obětována za mír ve světě.

Jednodenní duchovní obnovy na faře:

7.3. pro manžele 9:00-15:00 - z důvodu malého počtu přihlášených párů se nekoná

12.3. pro seniory 9:00-12:00
14.3. pro mládež 9:00-15:00
Na programu budou katecheze, rozjímání, mše svatá, adorace, možnost rozhovoru nebo svátosti smíření.
Prosíme o sms, e-mail nebo telefon s potvrzením účasti, abychom mohli zajistit pro vás oběd.   

13.3. 19:00
Na základě výsledku voleb do farních se poprvé sejdou nově zvolení farní radní na faře. Toto první setkání bude společné pro radu ekonomickou i pastorační.

14.3. a 16.3.
Svátost nemocných se bude pro všechny vážně nemocné a pro starší 60 let udělovat ve farním kostele 14.3. při mši sv. v 7:30 a v Koutech 16.3. v 17:00.

14.3.
Noční křížová cesta na Kalvárii v Hradci nad Moravicí. Sraz účastníků v 19:30 na faře a poté odjezd auty na místo.
Návrat přibližně kolem 23 hodiny.

29.3.

Každoroční výroční sbírka, která v naší farnosti probíhá zpravidla v postní době, se bude letos konat až na Květnou neděli. Její výtěžek bude určen na opravu věže kostela a na výměnu dalších oken ve farní budově. Tato sbírka je DOBROVOLNÁ a stejně tak částka, kterou může kdokoli přispět je čistě DOBROVOLNÁ. Zároveň chceme oznámit, že za dva týdny, v neděli 15. dubna, bude probíhat sbírka na TV NOE. Každý z vás může přispět dle své libosti a možnosti, na jaký účel chce a považuje za důležité. Všichni víme, že je mnoho možností, kde můžeme projevit svou štědrost a že naše prostředky jsou omezené. Proto prosím berte i výroční sbírku jako možnost přispět na konkrétní farní opravy ale nikoli jako povinnost.

1.8. – 8.8.
L
etní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let v Luboměři pod Strážnou. Zde informace a příhláška. Přihlášky odevzejte do 31.5. Petru Jochimovi.

Chtěli bychom požádat, abyste se doma podívali do svých alb fotografií, zda nemáte staré fotky s interiérem kostela. Do budoucna by bylo dobré přemýšlet o obnově barevných oken ve farním kostele a pracovníci národního památkového ústavu by k povolení vitráží potřebovali staré fotografie původního stavu.

Investice farnosti
Nyní bych vás rád seznámil se zamýšlenými investicemi farnosti, které bych rád zrealizoval v tomto roce. Pochopitelně jsem mnohokrát sděloval, že po výměně oken v prvním patře farní budovy je nutno vyměnit také přízemí. Nechci však, aby se investovalo jen do fary či stodoly, ale také do našeho kostela. Rád bych začal opravou kostelní věže. Ve zvonici se nacházejí celkem tři zvony – velký zvon je ze 17. století a je památkově chráněný. Další dva zvony byly ulity za pana děkana v roce 1995. Na Silvestra jsem oznámil, že je potřeba vyřešit situaci s velkým zvonem, který se zdál být prasklý. Po konzultaci a prohlídce odborníka bylo zjištěno, že zvon prasklý není, ale je odlit ve falešném tónu, tudíž nemůže ladit s ostatními zvony. Kromě toho jsou všechny zvony zavěšeny na kovu, nikoli na dřevě, čímž je zvuk zvonů skreslen o rezonanci železa. Všechny tři zvony mají špatná srdce, což by časem vedlo k jejich poškození. Z tohoto důvodu bych velmi rád nechal letos provést odborné převěšení zvonů, opravu zvonové stolice, ošetření trámů věže, které jsou napadeny dřevokazným hmyzem, a poté nechal opravit venkovní fasádu celé věže se zamezením přístupu holubů na věžních římsách. O finanční pomoc budu žádat také město Kravaře a na tuto opravu bude určena letošní výroční sbírka v postní době (o. Daniel).

Příprava ke svátostem
Pokud by měl někdo zájem o přípravu na křest v  dospělosti, či o přípravu ke zpovědi nebo svatému přijímání, nebo dlouhá léta u svátostí nebyl a chtěl by se připravit, můžete kontaktovat otce Daniela nebo otce Pavla.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky