Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

Určitě se mnozí chystáte na cesty. Budeme rádi, když nám na faru pošlete prázdninový pohled z vaší dovolené, abychom o sobě navzájem věděli a taky abychom tyto pohledy mohli v kostele dát na nástěnku. Všichni se tak můžete podělit o to, kam až se naší farníci letos dostali. Zároveň se i na cestách spojujme modlitbou ve 21:00 a my kněží budeme zvláště žehnat všem na cestách, aby se šťastně vrátili domů.

Byla dokončena oprava exteriéru věže farního kostela. Během opravy byly odstraněny špatné části omítek, poté byla celá plocha přeštukována a natřena novou silikátovou barvou. Dále byla pozlacena korouhev na věži a kříž nad presbytářem kostela. Práce provedla firma pana Jana Pečinky ze Studénky. Bylo použito vysokozdvižné plošiny a práce horolezců, čímž se celá akce zlevnila asi o 30 procent, neboť nebylo potřeba použít lešení. Celková suma za opravu venkovní strany věže byla 341 800 Kč. Tento týden byly také opraveny hromosvody na celém farním kostele, které byly uhnité a proto nefunkční. Na věži bylo nutné instalovat hromosvody zcela nové. Za tuto opravu ještě nemáme fakturu. V dalších měsících budeme pokračovat po jednáních s Národním památkovým ústavem v opravách interiéru věže.

10.7.
V pátek bude v kostele Sv. Mikuláše mše svatá ráno v 7:00.

11.7.
V sobotu bude v zámecké kapli mše svatá v německém jazyce v 17:00.

11.7.
V sobotu v 18 hodin bude na faře zakončení celoroční ministrantské hry. Proto zveme všechny ministranty.

Začíná doba prázdnin. Prosíme, abyste vždy věnovali zvýšenou pozornost ohláškám, protože z důvodu čerpání dovolené kněží se může stát, že některé mše svaté, na které doposud nebyly napsány intence, nebudou. Toto úterý nebude ranní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky