Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na nových stránkách.  
Pokud něco nenajdete na těchto stránkách, zde je odkaz na původní (včetně fotogalerie)

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

30.1.
V pátek 30. ledna jste všichni zváni do farní stodoly na další z přednášek farní akademie. Tématem tohoto setkání bude ESOTERIKA A OKULTISMUS – NEBEZPEČÍ PRO DNEŠNÍ DOBU. Začátek přednášky bude v 19:00. Přednášet bude otec Daniel.

31.1.
V sobotu bude v zámecké kapli mše svatá v německém jazyce. Všichni jste srdečně zváni. Mše svatá začne v 16:30. Tato mše svatá nebude s nedělní platností.

31.1.
V
ýlet na Hostýn se nekoná z důvodu velmi nízkého počtu zájemců.

1.2.
Děti, které přistoupí ke sv. přijímání v Kravařích budou představeny na velké mši sv.

7.2.
7. února se bude konat ve stodole farní ples. Vstupenky u paní Homolové.
V rámci příprav tomboly na farní ples prosíme ty, kteří se plesu budou účastnit, aby přinesli podle svých možností na faru v úředních hodinách dárek to tomboly. Prosíme, aby to byla věc, kterou na nic nepotřebujete a kterou nebude potřebovat ani výherce.

 

27. 2. -1. 3.
VIR – Postní duchovní obnova pro mladé muže od 17 do 35 let. Plakát a info.

19.-25. 4.
Ve dnech 19. až 25. dubna bychom rádi zorganizovali farní pouť do Říma. Cena se bude pohybovat okolo 8000 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové. Podrobný program bude na začátku příštího roku.

Přijímání na ruku
Prosíme, aby věřící, kteří přijímají Eucharistii na ruku, přijali Tělo Páně ihned před knězem do úst. Není možno odcházet s hostií na ruce mimo dohled podávajícího.

Adorace
Rádi bychom připomněli možnost adorace Nejsvětější svátosti každý pátek hodinu přede mší svatou. Během těchto adorací je vždy příležitost ke svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

Spolča
Chtěli bychom pozvat mladé lidi naší farnosti, na pravidelná setkávání na faře. Mladší mládež (do 17 let ) se schází vždy ve čtvrtek v 19:00 a starší mládež v pátek v 19:00 jednou za dva týdny. Nebojte se přijít a najít nové kamarády.

Časopis Krok
Na bočním oltáři je umístěna krabice s nápisem Krok. Můžete vhazovat své připomínky a náměty na témata, která byste rádi viděli v našem časopise. Stejně tak můžete touto formou klást otázky na kněze, které budou v časopise zodpovězeny.

Manželská setkání
Pokud by ve farnosti byly manželské páry, které by se rády setkávaly v  rámci manželského společenství, mohlo by vzniknout nové manželské společenství. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v  zákristii nebo na farní email, který je uveden na farních stránkách.

Příprava ke svátostem
Pokud by měl někdo zájem o přípravu na křest v  dospělosti, či o přípravu ke zpovědi nebo svatému přijímání, nebo dlouhá léta u svátostí nebyl a chtěl by se připravit, můžete kontaktovat otce Daniela nebo otce Pavla.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky