Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

Výzva
Prosíme všechny, kteří jezdí do kostela Sv. Mikuláše autem, aby parkovali na cestě vždy na straně u kostela, ne u hřbitova.
Když se stojí po obou stranách, nastává komplikace v dopravě. Byli jsme osloveni policí, abychom si to vyřešili sami a nemuselo se sahat po klasických represích (instalování zákazové značky a finačním postihu). Děkujeme za pochopení

Opět zveme všechny farníky na páteční výstav Nejsvětější svátosti, který je vždy hodinu před večerní mší svatou s možností svátosti smíření.

19.-25.4.
Celý tento týden se církev modlí za nová kněžská a řeholní povolání. Pamatujme i my ve své modlitbě.

18.4. 19:00
V sobotu se ve filiálním kostele Sv. Mikuláše bude konat další adorace s přímluvnou modlitbou.

19.4. 15:00
Odjezd poutníků do Říma od fary. S  sebou si připravte doplatek ve výši 650 Kč, pokud možno přesně. Prosíme ostatní farníky, aby nás provázeli svou modlitbou. My zase budeme v  Římě myslet na vás.

19.-25.4.
- Z  důvodu nepřítomnosti otce Daniela nebude ve středu a čtvrtek farní kancelář.
- Tento týden bude z  důvodu nedostatku kněží nutno pozměnit bohoslužby. Otec Daniel je s farní poutí v  Římě a otec Andrej má nemocenskou. Z  tohoto důvodu bude v  Koutech odsloužena intence ze středy již v  úterý při ranní mši svaté a středeční večerní zde v  Koutech nebude. V  sobotu bude mše svatá ve farním kostele místo ráno v 7:30 až odpoledne v 17:00. Tato sobotní večerní mše svatá nebude s  nedělní platností.
- Tento týden nebude mše svatá v  domově důchodců.

22.4. 19:00
Ve středu budou Hovory o víře na faře.

26.4. 15:00
V neděli bude ve stodole misijní odpoledne. Na programu bude prodej výrobků misijního klubka, povídání o misiích ve světě apod. Výtěžek bude zaslán na misie v Zambii.

27.4. 19:00
Setkání pastorační rady farnosti.

6.5 a 13.5.
Setkání s  rodiči dětí, které se připravují k  prvnímu svatému přijímání, bude 6. května v 16:30 na faře pro rodiče z  Koutů a 13. května v 16:30 na faře pro rodiče z  Kravař.

8.5. 10:00
Slavnostní svěcení Zvonu pokoje bude v pátek při mši svaté za padlé.

Chtěli bychom požádat, abyste se doma podívali do svých alb fotografií, zda nemáte staré fotky s interiérem kostela. Do budoucna by bylo dobré přemýšlet o obnově barevných oken ve farním kostele a pracovníci národního památkového ústavu by k povolení vitráží potřebovali staré fotografie původního stavu.

Příprava ke svátostem
Pokud by měl někdo zájem o přípravu na křest v  dospělosti, či o přípravu ke zpovědi nebo svatému přijímání, nebo dlouhá léta u svátostí nebyl a chtěl by se připravit, můžete kontaktovat otce Daniela nebo otce Pavla.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky