Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Připomínáme, že zveme k ministrování děvčata, a to ve čtvrtky ve farním a ve středy ve filiálním kostele.

Tento týden se náboženství bude učit již ve všech třídách na obou školách. Prosíme ty, kteří navštěvují jiné školy a rádi by také chodili do náboženství, aby se přihlásili u otce Daniela.

Pokud by chtěl někdo začít s  přípravou ke křtu či jiným svátostem v  dospělosti, kontaktujte otce Daniela.

19.9. 19:00
Schůzka varhaníků a vedoucích sborů a schol na faře.

21.9. 17:30
Společenství mladých manželů. Kdo by chtěl do tohoto společenství přijít, je srdečně zván. Jedná se o manželské páry s malými dětmi.

21.9. 19:00
První Horovy o víře na faře

22.9. 19:00
Zveme všechny mladé naší farnosti (od sedmé třídy výše) na společenství mládeže naší farnosti.

23.9. 18:00
Poprvé po prázdninách se sejde v klášteře misijní klubko. Tentokráte bude možnost přespat v  klášteře.

23.9. 19:00
Ministrantská schůzka na faře.

24.9.

Mše svatá nebude ve farním kostele  v 7.30 ráno, ale v  11.00.
V 16:00 bude německá mše svatá v  zámecké kapli.

24.9.
Prajzská pouť do Rud. Přihlášky u paní Homolové.

25.9.

Dnes uplyne 10 do smrti pana děkana L. Cikryta. Vzpomeňte v  modlitbě.

27.9.

Kurz Efektivního Rodičovství - devět lekcí pod vedením zkušených lektorů
- zahájení v úterý 27.
9. 2016, 17.00 - 21.00 hod.
- pastora
ční středisko Minoritského kláštera,1.patro, Masarykova 39, Opava. Informace zde.

Od 30.9. bude v  klášteře víkendová duchovní obnova pro dívky. Na sobotní dopoledne jsou zváni všichni.

7.10. 17:00
Výroba vitráže Panny Marie rozvazující uzly finišuje. Svěcení je plánováno na pátek 7. října v  17 hodin. Světit bude P. Vojtěch Kodet.

8.10.

Zveme Vás na dopolední duchovní obnovu, kterou povede karmelitánský kněz a bývalý exorcista Vojtěch Kodet Th.D v konkatedrále Nanebevzetí P. Marie. Program začíná v  8:00 mší svatou, následuje přednáška a závěrečným bodem bude od 11:00 adorace s hudebním doprovodem místní scholy. Během akce bude možnost svátosti smíření a projití Brány milosrdenství.
Po skončení obnovy proběhne od 12:00 v  Karmelitánském knihkupectví autogramiáda Vojtěcha Kodeta, který je autorem řady knih a přednáškových CD.  Akci pořádá Karmelitánské knihkupectví Opava společně s  farností Nanebevzetí P. Marie. Leták zde.

9.10. 16:00

Farnost Hněvošice zve na besedu s P. Mgr. Markem Orko Váchou, Ph.D v kostele Krista Dobrého pastýře
V Hněvošicích.
Vstupné dobrovolné

V rámci Roku milosrdenství (8.12.2015 - 20.11.2016) je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky