Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Kdo by měl zájem, může do kasičky u bočního vchodu přispět na novou zpovědnici.

V roce 2017 bude v  naší farnosti možnost přistoupit ke svátosti biřmování. Prosíme zájemce, aby si v  zákristii vyzvedli přihlášku. Rovněž mohou přistoupit také dospělí či senioři, kteří v  dospívání tuto svátost nestihli přijmout. Přihlášku je potřeba odevzdat do 30. října.

Z  důvodu svátku Všech svatých a dušiček bude tento týden příležitost ke svaté zpovědi ve čtvrtek a pátek hodinu před každou mši svatou.

Zkouška na Rybovu mši tento týden nebude.

24.10.
Od pondělí bude možno zapisovat v  zákristii mše svaté na příští rok. Tento týden kulatá výročí a výroční mše svaté, za týden všechny úmysly.

26.10. 19:00
Společenství nad Božím slovem v  klášteře. Všichni jste zváni.

31.10. 19:00
Večer pro manželské páry na faře.

13.11.
Budeme slavit 120-té výročí posvěcení farního kostela. Při této příležitosti bychom rádi uspořádali výstavu fotografií kostela. Prosíme, abyste se doma podívali, za máte historické fotografie s  naším farním kostelem. Pokud ano, podepište je a přineste do zákristie. Po výstavě budou vráceny.

V rámci Roku milosrdenství (8.12.2015 - 20.11.2016) je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky