Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016 - připravujeme

V tomto týdnu zveme ke svaté zpovědi v hojném počtu také děti a mládež, aby školní rok začali s Pánem Bohem.

V zákristii jsou k dispozici přihlášky do náboženství na nový školní rok. Prosíme o vyplnění.

1.9.
V úterý 1. září budou v obou kostelích u příležitosti zahájení školního roku mše svaté v 8:00. Zveme všechny děti, rodiče i učitele. V tento den nebudou jiné bohoslužby. Mše svaté v 8:00 budou slouženy za zamluvené intence.

2.9.

Setkání farní rady - začátek v 18:45 ve farním kostele. Po modlitbě za farnost v kostele přejdeme k jednání na faru.

4.9.
Tento týden je první pátek v měsíci. Ve farním kostele bude od 9:00 celodenní adorace. Prosíme, abyste se psali na adorační stráž. Zároveň bude dopoledne ve farním kostele možnost ke svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem od 9:00 do 11:00. Odpolední zpovídání bude beze změny hodinu před mší svatou. Po mši svaté zazpíváme litanie k NSJ. Nemocné budeme navštěvovat až příští pátek.

4.9.
V pátek pojedeme na každoroční pouť na noční křížovou cestu na Mariahilf. Odjezd v 18.45 od Timi baru a poté od fary. Zájemci se mohou hlásit u Huberta Weczerka.

5.9.
V sobotu je první sobota v měsíci. Po mši svaté budeme zpívat litanie k Panně Marii.
V sobotu se v Hrabyni koná pouť našeho děkanátu za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin. V 16:00 bude modlitba růžence, v 17:00 adorace a v 18:00 mše svatá. Z tohoto důvodu nebude v sobotu odpoledne zpovídání ve farním kostele.

Od příští neděle začnou během velké mše svaté opět slovíčka pro děti během svatého přijímání v zákristii.

Již nyní bychom rádi s předstihem informovali o tom, že od září bude v naší farnosti pravidelně na první pátky rozšířená možnost ke svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem. Bude tak každý první pátek od 9:00 do 11:00 ve farním kostele. Zároveň bychom rádi zavedli každý první pátek v měsíci celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní ve farním kostele od 9:00 do večerní mše svaté. Bude to záležet na tom, zda se vždy najde dostatečný počet ochotných farníků účastnit se adorační stráže. Nemocné tak budeme od září navštěvovat vždy až druhý pátek v měsíci.

19.9
V sobotu se bude konat prajzká pouť do Rud u Ratiboře. Hlaste se u paní Magdy Homolové.

Město Kravaře žádá občany o vyplnění dotazníku, který jste dostali do schránek. Jedno ze sběrných míst je u vchodu do kostela.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky