Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

Děkujeme všem maminkám za pomoc se slůvkem pro děti v zákristii po celý školní rok.

Začíná doba dovolených. Opět bychom rádi ve farním kostele vystavovali vaše prázdninové pohledy a pozdravy. Napište na faru, ať o sobě víme a můžeme být spojeni v  modlitbě zvláště ve 21:00. Až pojedete na dovolenou, zazvoňte na faru pro požehnání na cestu.

26.6.
Dnes odpoledne bude na farní zahradě opékání jako rozloučení se s otcem Pavlem. Při páteční večerní mši svaté se bude loučit v Koutech. Nastoupí do farnosti Ostrava Poruba. Místo něj nastoupí v  průběhu července P. Jan Zelenka, dosavadní kaplan v Ostravě Porubě.

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

30.6.

Ve čtvrtek zveme na mši svatou v  18 hodin ve farním kostele všechny děti a učitele farnosti poděkovat Pánu Bohu za skončený školní rok. Po mši svaté bude na farní zahradě opékání a pro děti také soutěže.

1.7.

V pátek je první pátek měsíce. Ve farním kostele se bude zpovídat od 9 do 11 hodin. Je dobré přijít ke zpovědi ještě před odjezdem na dovolenou. Od 9 hodin bude ve farním kostele celodenní výstav NSO. Prosíme, pište se na adorační stráž.

1.7.

Otec Pavel se bude v naší farnosti loučit při mši svaté v kostele Sv. Mikuláše.

1.7.
Každoroční výlet dětí na Prašivou. Letošním tématem je péče o planetu Zemi. Zájemci se mohou hlásit u paní katechetky Holubcové.

Ačkoli je možno využívat s  dětmi pískoviště na farní zahradě, prosíme rodiče, aby nenechávali děti na zahradě bez dozoru.

Prázdninový pořad bohoslužeb od 4.7.
Od pondělí do čtvrtku bude ve farnosti o prázdninách vždy jen jedna mše svatá.
Pondělí a středa v kostele Sv. Mikuláše
Úterý a čtvrtek ve farním kostele.
Od neděle 10. července bude v kostele Sv. Mikuláše v  neděli jen mše svatá v  9:00, místo ní bude v  sobotu večerní s  nedělní platností v  18:00.

11.-15. 7.
Bude probíhat farní tábor pro kluky a holky na faře v Třemešné.
Prosíme zájemce, aby si vyzvedli přihlášku a zákristii a co nejdříve odevzdali. Tématem tábora budou hry a výlety zaměřené na vnímání krásy přírody a její ochrany. Díky aktivitám poskytnutým Univerzitou Palackého v Olomouci je pro účastníky připravena řada praktických dovedností týkajících se využívání přírodních zdrojů. Děti budou mít možnost více vnímat duchovní dimenzi stvoření a zároveň se budou zamýšlet nad ekologickými tématy a způsobem jejich uvedení do praxe. Každý den bude součástí programu mše svatá, modlitba a duchovní slovo. Cena tábora je 800 Kč.

20.-31. 7. Světové dny mládeže - Krakow

Předprogram: pobyt v diecézích: 20. -25. července
Světové dny mládeže v Krakově: 25. – 31. července

Více zde. Přihlásit se můžete u otců Daniela a Pavla.

Kdo s  farníků by se chtěl v  letošním roce Milosrdenství podívat do Říma, můžete se přihlásit na zájezd od 27.9. do 3.10.  Přihlášky jsou v  zákristii. Kdo by měl zájem, přihlášku vyplňte a odešlete na uvedenou adresu CK.

V rámci Roku milosrdenství je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v  rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky