Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 

Slavíme SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

V  rámci Roku milosrdenství je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v  rozjímání o Božím milosrdenství.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří připravili letošní farní ples a také všem, kteří přišli. Zároveň děkujeme farníkům, kteří přinesli své ceny do tomboly. Pán Bůh zaplať.

10.2. Popeleční středa
- Začíná postní doba. Mše svaté s udělováním popelce budou v 17:00 v  kostele Sv. Mikuláše a ve farním kostele v  7:00 a v 18:00. Jedná se o den přísného postu.
- Ve středu se sejde společenství nad slovem Božím v 19:00 v  klášteře.

12.2.
V  pátek budeme navštěvovat nemocné.

14.2. 15:00
Příští neděli bude první křížová cesta v ve farním kostele. O týden později v  kostele Sv. Mikuláše. Poté ve všední dny budou křížové cesty vždy ve středu přede mší svatou.

18. a 20. 2.
Ve čtvrtek jarních prázdnin bude celodenní výlet pro ministranty. V sobotu prázdnin pak pro děvčata.

24.2. 17:00
Ve středu se bude na faře konat setkání rodičů dětí, které se připravují ke svatému přijímání na škole v  Koutech. Účast alespoň jednoho z  rodičů je nutná.

27.2.
Na faře bude duchovní obnova pro mládež celého děkanátu.

13.-17. 3.
Pokud by měl někdo zájem navštívit v  letošním svatém roce Řím a projít římskými svatými branami, můžete se přihlásit u kněží. Cestovní kancelář Miklas tour z Prostějova nabízí tuto možnost za cenu 6500 Kč. Další možnost je koncem měsíce září.

15.-17. 4.
Bude se konat výlet rodin farnosti na faru do Třemešné. Mohou jet manželské páry samotné ale také rodiče s  dětmi. Cena na osobu za celý pobyt činí 160 Kč + strava. Zájemci se mohou hlásit u kněží do 14.2.  

Vstupní dveře ke kůru farního kostela byly odvezeny k  opravě. Postupně je v  plánu repase všech dveří, které jsou již ve špatném stavu.

Sháníme hlavního vedoucího na letošní farní tábor. Petr Jochim, který tábory vždy vedl, v  tomto roce nebude na táboře přítomen. Je celá řada pomocníků, kteří jsou ochotní pomoci, ale je potřeba někoho, kdo celý tábor zkoordinuje jako hlavní vedoucí. Zájemci, hlaste se u otce Daniela.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky