Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

V  prázdninových měsících bude farní kancelář otevřena ve středu a čtvrtek. V  pondělí otevřena nebude.

Probíhá doba dovolených. Opět rádi ve farním kostele vystavujeme vaše prázdninové pohledy a pozdravy. Napište na faru, ať o sobě víme a můžeme být spojeni v  modlitbě zvláště ve 21:00. Až pojedete na dovolenou, zazvoňte na faru pro požehnání na cestu.

21.8. Odpust v Kravařích ve farním kostele.
V 10:00 hodin bude slavnostní mše svatá, na kterou všechny srdečně zveme. Mše svatá bude sloužena na úmysly farníků, které můžete doma napsat a přinést do kostela. Přede mší svatou je budete moci vložit do nádoby na stolku u obětních darů.
V  rámci kravařského odpustu bude také možnost zakoupení si křesťanské literatury a mešního vína u kostela.
V 15:00 bude Svátostné požehnání.

22.8.
Odjezd na farní pouť do Lurd bude v  pondělí 22. srpna v 11:00 od fary.
Farní pouť do Lurd se netýká jen poutníků, ale budeme myslet na celou farnost. Na bočním oltáři je krabice, do které můžete vkládat své úmysly, které poveze otec Daniel s  sebou do Lurd a tam za ně bude sloužit mši svatou. Můžete tam své úmysly až do odjezdu dávat.

V  zákristii jsou k  dostání přihlášky do náboženství na nový školní rok. Prosíme o vyplnění a odevzdání.

Prázdninový pořad bohoslužeb
Od pondělí do čtvrtku je ve farnosti o prázdninách vždy jen jedna mše svatá.
Pondělí a středa v kostele Sv. Mikuláše
Úterý a čtvrtek ve farním kostele.
V kostele Sv. Mikuláše bude v neděli jen mše svatá v 9:00, místo ní bude v sobotu večerní s nedělní platností v 18:00. V  sobotu nebude ranní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše.
Sledujte prosím aktuální úmysly mší sv.

19.9.
Po zvážení budou mše svaté na poděkování za úrodu letos v obou kostelích 19. září. Říjnové termíny jsou již poměrně pozdě a ve většině farností se slaví poděkování od konce srpna do půlky září.

V rámci Roku milosrdenství (8.12.2015 - 20.11.2016) je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky