Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016 - připravujeme

Na faře se pokračuje s rekonstrukcí topení. Je potřeba vyměnit jak rozvody, tak radiátory, které již byly dlouhá léta za hranicí své životnosti. Rovněž se mění kotel v malém sále mezi farou a stodolou na malý úsporný. Celá akce je finančně náročná a je vyčíslená na 360 tisíc korun.

Říjen
Jelikož měsíc říjen je měsícem modlitby růžence, bude každou neděli modlitba růžence s požehnáním v 15:00. Pobožnost bude vždy v jednom z kostelů střídavě. Příští neděli 4.10. začneme ve farním kostele.

6.10. 17:30

V Opavě se bude otevírat nové knihkupectví. Všem kupujícím návštěvníkům bude zdarma věnován kvalitní bylinný likér. První prodejní týden taky bude platit sleva 20 % při nákupu knih z Karmelitánského nakladatelství. Více zde.

7.10.
Ve stodole bude tradiční vinobraní pro seniory.

Náš farní kostel Svatého Bartoloměje měl kdysi barevné výplně oken, o které přišel za války. Především trojdílné okno v přední části se nabízí k obnově. Z tohoto důvodu přicházíme s návrhem nechat zhotovit vitráž Panny Marie, která by celý kostel esteticky zhodnotila. Po rozmluvách s farníky a zvážení naléhavosti dnešní doby, by vitráž měla motiv Panny Marie rozvazující uzly - vyobrazení zde. Mnozí se modlíte novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Je mnoho problémů, s nimiž si nevíme rady a můžeme je Matce Boží předat k rozuzlení. Zpracovaný návrh je vystaven ve farním kostele a můžete si jej prohlédnout. Celá realizace by přišla na 350 tisíc korun. Pokud by někdo z vás měl zájem na akci přispět, může přinést svůj dar na faru nebo jej předat kněžím (je možno vystavit potvrzení daru). Tato akce by byla financována z darů mimo rozpočet farnosti.
Již se vybralo 15 500 Kč. Svůj dar můžete přinést na faru, dát knězi, nebo vložit do kasičky u obrazu.

Růženec, který se modlívá přede mší svatou, se budeme modlit vždy na tyto úmysly:
Pondělí   -  za nemocné, trpící a osamocené farníky
Úterý      -  za mír ve světě
Středa
   -  za pronásledované křesťany
Čtvrtek   -  za nová duchovní povolání
Sobota   -  za rodiny farnosti a farní mládež


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky