Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

Kostel v  Koutech je po celý den kromě úterý zpřístupněn k  modlitbě.

Boční vchodové dveře farního kostela byly repasovány a nainstalovány zpět. Cena činila 52.000 Kč.

Na farní zahradě přibyly tři beránci a jedna ovečka. Můžeme kdykoli přicházet s  dětmi a také můžete využívat pískoviště na farní zahradě. Prosíme, ovce nekrmit!

Děkujeme všem, kteří přicházíte na pomoc v  průběhu oprav farní budovy. Tento týden bude potřeba opravit podlahu v  kuchyni, která byla po otevření celá prohnitá.

4.5.
- Ve středu v  17 hodin se sejdou rodiče dětí, které se připravují na první svaté přijímání na škole v  Koutech.
- Ve středu se sejde společenství nad Božím slovem v  klášteře.

6.5.
V  pátek je první pátek v měsíci. Od 9:00-11:00 hodin se bude ve farním kostele zpovídat a od 9:00 bude celodenní výstav N.S.O. Prosíme farníky, aby se psali na adorační stráž.

28.5.
Celonárodní pouť s  českými biskupy do sanktuária Božího milosrdenství v  Krakově. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové nebo Huberta Weczerka Cena na osobu činí 500 Kč.

11.-15. 7.
Bude probíhat farní tábor pro kluky na faře v Třemešné.
Prosíme zájemce, aby se hlásili o otce Pavla nebo Daniela do konce týdne.

20.-31. 7. Světové dny mládeže - Krakow

Předprogram: pobyt v diecézích: 20. -25. července
Světové dny mládeže v Krakově: 25. – 31. července

Více zde. Přihlásit se můžete u otců Daniela a Pavla.

Kdo s  farníků by se chtěl v  letošním roce Milosrdenství podívat do Říma, můžete se přihlásit na zájezd od 27.9. do 3.10.  Přihlášky jsou v  zákristii. Kdo by měl zájem, přihlášku vyplňte a odešlete na uvedenou adresu CK.

V rámci Roku milosrdenství je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v  rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky