Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

Reakce papeže Františka na útoky v Paříži
„Celý svět je dnes ve válce, pro kterou neexistuje ospravedlnění. A odmítnutí cesty pokoje působí, že sám Bůh, Ježíš, pláče,“ Papež František

SPOLEČENSTVÍ EUCHARISTICKÁ HODINA:
Otec biskup založil celodiecézní společenství Eucharistická hodina, do něhož se může přihlásit každý z vás. Členové společenství se zaváží každý týden, ale minimálně jednou za měsíc strávit půl hodiny na tiché adoraci Nejsvětější svátosti a v rámci svých možností půl hodiny měsíčně k jakékoli pomoci ve farnosti. Tito členové obdrží knížku společenství s eucharistickými modlitbami a každý měsíc za ně bude sloužit otec biskup mši svatou. Kdo by měl zájem přihlásit se do tohoto společenství, kontaktujte kněze.

25.11. 19:00
Ve středu se bude konat v klášteře v Koutech rozjímání nad Písmem svatým. Všichni jste zváni.

26.11.
Ve čtvrtek nebude v provozu farní kancelář.

27.11. 19:00
V pátek bude ministrantská schůzka.

28.11.
9:00

V sobotu jsou ráno zvány děti do kláštera k výrobě lucerniček na letošní roráty.

14:00
Adventní dílna ve farní stodole v Kravařích. Plakát zde.
Přijďte a vezměte s sebou své známé. Budete moci si vyrobit nejen věnce, ale také další dekorační předměty.
18:00
Ve farním kostele se bude konat adorace, kterou vstoupíme do adventní doby. Tuto adoraci povede mládež našeho děkanátu. Všichni jste zváni.

29.11.
Přineste na mše svaté adventní věnce k požehnání.

4.12.18:00
V pátek bude ve farní stodole setkání s Mikulášem pro všechny děti.

5.12. 16:00
V sobotu bude ve farní stodole přednáška Kateřiny Lachmanové na téma: "Příprava srdce na Vánoce".

8.12.
Začne papežem vyhlášený SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ.
Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným Svatým rokem milosrdenství. Svatý rok, jehož základním mottem je „Milosrdní jako Otec“, bude zahájen 8. prosince 2015 a zakončen 20. listopadu 2016. Bula Misericordiae Vultus je ztažení v češtině zde. Více o roku milosrdenství se dočtete zde.
Po celý svatý rok necháme naší farností putovat obraz Božího milosrdenství. Každá rodina nebo jednotlivec žijící sám, dostane obraz Božího milosrdenství domů a několik dnů bude mít za úkol se denně modlit před tímto obrazem modlitbu k Božímu milosrdenství. Poté jej předá dál. Tím vytvoříme po celý rok nejen pouto mezi sebou, ale také budeme vyprošovat Boží milosrdenství sobě i světu. Prosíme ty, kteří by rádi doma uvítali tento putující obraz a po určenou dobu se před ním budou modlit, aby se hlásili na arch v zákristii. Na faře pak uděláme rozpis předávání obrazu.
Stále je možno zapisovat se na putování obrazu Božího milosrdenství po naší farnosti.

12.12.
V sobotu se bude konat farní zájezd do Wroclawi na předvánoční trhy. Již je plně obsazeno.

13.12.

Otevření brány milosrdenství:
9:30 v katedrále v Ostravě
8:30 v konkatedrále v Opavě

9.1.2016

KDU-ČSL Kravaře si Vás dovoluje pozvat na tradiční LIDOVÝ BÁL. Vstupenky si můžete zajistit u paní Magdaleny Homolové tel. 732 888827. Plakát zde.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky