Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

V  prázdninových měsících bude farní kancelář otevřena ve středu a čtvrtek. V  pondělí otevřena nebude.

Probíhá doba dovolených. Opět bychom rádi ve farním kostele vystavovali vaše prázdninové pohledy a pozdravy. Napište na faru, ať o sobě víme a můžeme být spojeni v  modlitbě zvláště ve 21:00. Až pojedete na dovolenou, zazvoňte na faru pro požehnání na cestu.

Prázdninový pořad bohoslužeb
Od pondělí do čtvrtku je ve farnosti o prázdninách vždy jen jedna mše svatá.
Pondělí a středa v kostele Sv. Mikuláše
Úterý a čtvrtek ve farním kostele.
V kostele Sv. Mikuláše bude v neděli jen mše svatá v 9:00, místo ní bude v sobotu večerní s nedělní platností v 18:00. V  sobotu nebude ranní mše svatá v kostele Sv. Mikuláše.
Sledujte prosím aktuální úmysly mší sv.

20.-31. 7. Světové dny mládeže - Krakow

Předprogram: pobyt v diecézích: 20. -25. července
Světové dny mládeže v Krakově: 25. – 31. července

Více zde.
Sledujte dění na TV Noe.

6.8.
Děkanátní pouť za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin v  Píšti. Začátek programu bude v  16 hodin.

V rámci Roku milosrdenství je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky