Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na nových stránkách.  
Pokud něco nenajdete na těchto stránkách, zde je odkaz na původní (včetně fotogalerie)

Aktuální ohlášky zde   

Rozpis výuky náboženství  zde

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

18.9.

Ve čtvrtek se poprvé po prázdninách setká misijní klubko pro děti v  klášteře. Tato setkání budou vždy ve čtvrtky od 16:00 do 17:30. Jsou zvány také děti, které nechodily v  minulých letech.

18.9

Ve čtvrtek se v 19:00 sejde na faře společenství mladší mládeže.

19.9.
Prosíme všechny, kteří počítají peněžní sbírky v  obou kostelích, aby přišli ke krátkému setkání na faru v  pátek v 19:00.

19.9.
Tento pátek se v 9:00 otevře výstava zahrádkářů ve farní stodole. Během víkendu jste zváni k návštěvě.

20.9.
V sobotu se bude konat tradiční Prajská pouť do Rud u Ratiboře. Hlásit se můžete u paní Homolové nebo Viláškové.

21.9.
během dopoledních bohoslužeb budeme ve farním kostele děkovat za letošní úrodu.

21.9.
V neděli bude v kostele Sv. Mikuláše karmáš. Při této příležitosti připravujeme se školou v  Koutech soutěž, v  níž školní děti malují kostel Sv. Mikuláše. Jejich práce budou příští neděli vystaveny v  kostele a na závěr velké mše svaté vyhodnoceny.
16.9.
V  úterý v  9:30 bude v  kostele Sv. Mikuláše generální úklid před kramářem.

Rádi bychom uspořádali časy bohoslužeb v naší farnosti tak, aby v případě potřeby, nemoci či z jiného důvodu mohl zvládnout mše svaté v obou kostelích jeden kněz. Z tohoto důvodu dojde od pondělí 8. září k této změně: večerní mše svaté v kostele Sv. Mikuláše budou po celý rok v 17:00 a v kostele Sv. Bartoloměje po celý rok v 18:00. Sobotní ranní mše svatá bude v kostele Sv. Mikuláše vždy v 7:00 a v kostele Sv. Bartoloměje v 7:30.

Přihlášky do náboženství
V zákristii jsou přihlášky k výuce náboženství na nový školní rok. Prosíme o vyplnění a odevzdání do konce prázdnin. Odevzdávat přihlášky můžete v zákristii nebo farní kanceláři v úředních hodinách.

Příležitost ke sv. smíření
Rádi bychom od tohoto týdne rozšířili příležitost ke svátosti smíření. V sobotu, jak jste zvyklí na odpolední zpovídání ve farním kostele, dojde k rozšíření. Každou sobotu se bude zpovídat od 16:30 do 17:30.
Každý pátek se v obou kostelích bude zpovídat již od 17:00 tak, aby byla příležitost ke zpovědi celou hodinu. Někdy je potřeba probrat v rámci zpovědi určitý problém, nebo některá zpověď zabere více času. Z tohoto důvodu bude tato možnost rozšířena, aby zpovídající se i zpovědník, ale také ostatní čekající v řadě, nemuseli být stresováni časem. Po celou dobu tohoto pátečního zpovídání bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci, která se uschová před začátkem mše svaté.

Úřední hodiny od 11.8.
Od 11.8.začnou fungovat stabilní hodiny farní kanceláře. V tyto hodiny bude ve farní kanceláři, která je nově zřízena v přízemí farní budovy vždy v dané době kněz, který bude k dispozici pro vaše potřeby. Prosíme, abyste své záležitosti, jako jsou vyřizování křtů, svateb, potvrzení a podobně zajišťovali pouze v těchto hodinách, které jsou k tomu určeny. Nebude se tak stávat, že na faru půjdete zbytečně nebo se vám kněz nebude moci věnovat. V tyto hodiny budou otevřeny hlavní dveře fary, tedy z Náměstí a proto nebudete muset zvonit. Prosíme, abyste jimi vcházeli, půjdete-li do kanceláře vyřizovat své záležitosti a ne vchodem ze dvora.
Úřední hodiny farní kanceláře jsou:
pondělí od 10:00 do 11:30
středa od 15:00 do 16:00
čtvrtek od 9:00 do 11:00.
V případě potřeby zaopatřování volejte kdykoli. Telefonní kontakt na faru je 731 625 813.
V případě zajišťování pohřbu prosíme, abyste termín nejprve konzultovali s pohřební službou, která nás bude kontaktovat telefonicky s navrženým termínem, který potvrdíme nebo dohodneme jiný s vaším souhlasem, a teprve poté přijďte na faru zařídit obřad. Chceme tak z důvodu, že pohřební služba a kněží mohou mít různé termíny obsazené, aniž by o tom vzájemně věděli a tento systém přispěje k vzájemné synchronizaci.

Správce
Stále hledáme správce farního areálu. Jedná se o práci v rámci několik hodin týdně s finanční odměnou. Přihláška a podmínky zde.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  
Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1280 x 1024 a testovány v IE, Mozilla Firefox  a OS Windows

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky