Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Slavíme
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 2015/2016

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2015/2016- zde

29.5.
V Koutech bude při mši svaté v  9:00 první svaté přijímání.

30.5.
Jubilejní 10.ročník turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče a hráčky ve farní stodole. Prezentace 16:30 - 17:00 hod., začátek turnaje v 17:15. Startovné 20,-Kč. Vítěz obdrží zcela nový pohár a hráči na 1.-3. místě drobné ceny. Občerstvení bude zajištěno. Podmínkou účasti vlastní pálka a dobrá nálada, která nepomine ani při případné porážce, neboť každý, kdo se zúčastní, je už vlastně vítěz.

31. 5.
V úterý pojedeme do Prahy podívat se na výrobu vitráže Panny Marie. Sraz účastníků bude v 5:40 na vlakovém nádraží v  Opavě. Jízdenky i místenky jsou již koupeny. Návrat bude vlakem, který jede z  Prahy do Opavy a z  Prahy vyjíždí v  16:43.

1.6. 19:00
Ve středu se sejde v  klášteře společenství nad Božím slovem.

3.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše svatá v  kostele Sv. Mikuláše v  7:00 a ve farním kostele v  8:00 a v 18:00. Zároveň je první pátek v  měsíci, proto se bude ve farním kostele zpovídat od 9:00 do 11:00. Od 9:00 bude ve farním kostele celodenní adorace, která bude zakončena v 15:30 a pokračovat bude zase od 17:00. Tato pauza bude z důvodu nácviku dětí na svaté přijímání. Prosíme farníky, aby se psali na adorační stráž. Při večerní mši svaté ve farním kostele obnoví sestry své řeholní sliby.

4.6. 19:00
Ve čtvrtek bude na faře další večer pro manželské páry. Všechny zveme.

5.6. 10:00
První svaté přijímání ve farním kostele. První svatá zpověď dětí bude v  pátek v  15:30. Zveme ke zpovědi také rodiče, kmotry a sourozence.

10.6.
Organizujeme spolu s městem Kravaře akci s názvem KAPLIČKY PLNÉ PŘÍBĚHŮ. Kaple a kostely našeho města budou od 17:00 do 20:00 otevřeny a  bude se v  nich provádět. Zakončení akce bude na zámku do 22:00. Každý, kdo absolvuje podle plánku, který bude k  dispozici všechny kapličky a kostely, dostane na zámku malý kvíz, kolik si zapamatoval a bude soutěžit o ceny. Jedná se o tyto kaple: kostel v  Koutech, farní kostel, kaple na Dvořisku, kaple Jana Křtitele v  Koutech, kaple sv. Floriána a zámecká kaple.

U kostela v  Koutech byly pořízeny dvě lavičky na sezení. Obě stály dohromady 13 000 Kč.

Ačkoli je možno využívat s  dětmi pískoviště na farní zahradě, prosíme rodiče, aby nenechávali děti na zahradě bez dozoru.

11.-15. 7.
Bude probíhat farní tábor pro kluky a holky na faře v Třemešné.
Prosíme zájemce, aby si vyzvedli přihlášku a zákristii a co nejdříve odevzdali. Tématem tábora budou hry a výlety zaměřené na vnímání krásy přírody a její ochrany. Díky aktivitám poskytnutým Univerzitou Palackého v Olomouci je pro účastníky připravena řada praktických dovedností týkajících se využívání přírodních zdrojů. Děti budou mít možnost více vnímat duchovní dimenzi stvoření a zároveň se budou zamýšlet nad ekologickými tématy a způsobem jejich uvedení do praxe. Každý den bude součástí programu mše svatá, modlitba a duchovní slovo. Cena tábora je 800 Kč.

20.-31. 7. Světové dny mládeže - Krakow

Předprogram: pobyt v diecézích: 20. -25. července
Světové dny mládeže v Krakově: 25. – 31. července

Více zde. Přihlásit se můžete u otců Daniela a Pavla.

Kdo s  farníků by se chtěl v  letošním roce Milosrdenství podívat do Říma, můžete se přihlásit na zájezd od 27.9. do 3.10.  Přihlášky jsou v  zákristii. Kdo by měl zájem, přihlášku vyplňte a odešlete na uvedenou adresu CK.

V rámci Roku milosrdenství je možno každý den získávat plnomocné odpustky při projití Svaté brány. Nejbližší Svatá brána je v  opavské konkatedrále Panny Marie a v  ostravské katedrále. Podmínky získání: člověk v  předchozích dnech vykonal svátost smíření a svaté přijímání, nemá zalíbení v  žádném hříchu a pomodlí se na úmysl Svatého otce a Vyznání víry. Dále zůstane alespoň chvíli v  rozjímání o Božím milosrdenství.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

Datum poslední aktualizace:                         ©2007 Kotzian 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky