Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte na nových stránkách.  
Pokud něco nenajdete na těchto stránkách, zde je odkaz na původní (včetně fotogalerie)

Aktuální úmysly mší sv. zde   

Akce farnosti během školního roku 2014/2015 - zde

Farní brigáda
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do včerejší farní brigády.

27. - 31.10.
Z  důvodu svátku Všech svatých a památky zemřelých bude tento týden rozšířená možnost svaté zpovědi. Před každou mší svatou s  výjimkou úterý, se bude od pondělí do pátku zpovídat celou hodinu před každou mší svatou.

28. 10.
Zveme vás na farní výlet do Jeseníků – na Šerák. Od fary pojedeme v  8:00 auty. P
rosíme ty, kteří nemají jak jet, aby se nahlásili v  zákristii, ať se můžeme rozdělit do aut.

31.10.
Tento pátek budeme navštěvovat nemocné. Je to o týden dříve, aby byli nemocní vyzpovídaní na svátky zemřelých. Prosíme, nahlaste ty, které nenavštěvujeme pravidelně.

31.10.
V  pátek večer bude v  kostele v Koutech další adorace s přímluvnou modlitbou. Chceme prosit na své vlastní úmysly, ale také za pronásledované a trpící křesťany na celém světě. Tato adorace začne v kostele Sv. Mikuláše v  18:00. Tato adorace je výjimečně v  pátek, proto kdo z  Kravař se chce účastnit a zároveň přijít v  pátek na mši svatou, musí i na mši svatou do Koutů.

1.11. Slavnost Všech svatých
V  sobotu o Slavnosti Všech svatých budou mše svaté ve farním kostele v  7:30 a v  kostele Sv. Mikuláše v  7:00. Dále pak budou v  sobotu mše svaté, které budou za naše zemřelé. Ve farním kostele bude tato mše svatá ve 14:00 a v kostele Sv. Mikuláše v 16:00. Po těchto mších svatých bude vždy následovat pobožnost na hřbitově a možnost žehnání hrobů. Během bohoslužby budou čtena jména těch, kteří od loňských dušiček zemřeli. Zveme proto také jejich příbuzné.

Od 3. do 10. listopadu bude možnost zapisování intencí na příští rok pro výroční mše svaté.
Od 10. listopadu pro všechny ostatní

V polovině listopadu se bude realizovat výměna oken v  horním patře farní budovy. Celková cena za tuto etapu činí 440 000 Kč. Jako farnost si tedy budeme brát půjčku z biskupství, kterou budeme splácet od nového roku.

13.12.
Poutní zájezd do předvánočního Krakowa. Navštívíme poutní místo v  Lagiewnikách a poté centrum města s  vyhlášenými vánočními trhy. Hlásit se můžete u paní Homolové.

Blíží se Vánoce a možná přemýšlíte nad tím, jak vhodným způsobem obdarovat své blízké. Karmelitánské nakladatelství vydalo tento týden Bibli pro děti a mládež ve formě komiksu. Cena je 500 Kč. Pokud byste měli zájem, přihlaste se v  zákristii a uděláme hromadnou objednávku. Kdo by měl zájem o normální Bibli, prosíme, přihlaste se také, ať víme, kolik jich objednat.

Manželská setkání
Pokud by ve farnosti byly manželské páry, které by se rády setkávaly v  rámci manželského společenství, mohlo by vzniknout nové manželské společenství. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v  zákristii nebo na farní email, který je uveden na farních stránkách.

Příprava ke svátostem
Pokud by měl někdo zájem o přípravu na křest v  dospělosti, či o přípravu ke zpovědi nebo svatému přijímání, nebo dlouhá léta u svátostí nebyl a chtěl by se připravit, můžete kontaktovat otce Daniela nebo otce Pavla.

Správce
Stále hledáme správce farního areálu. Jedná se o práci v rámci několik hodin týdně s finanční odměnou. Přihláška a podmínky zde.


  
    
       
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Stránky jsou aktualizovány v týdenních intervalech                   
                               ©2007 Kotzian  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tomto místě patří poděkování společnosti  DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky