Přejít na obsah

Různé

Zde jsou uveřejněny prezentace, fotky a jiné soubory, které sem tam kolují internetem a jejichž obsah může občas někoho obohatit a něco říct...

Liturgický kalendář

Texty
1. Vysvětlení mše sv.
2. Proč zvoní zvony? Protože se mám modlit Anděl Páně!

3. Odpustky - jak je lze získat?

4. 15 věcí , kterých byste se měli vzdát abyste byli šťastní

5. Rozhovor s otcem Jiřím Filipcem - "Babička to přemodlila"P
rezentace
1. Pomsta nebo odpuštění?

2. Žalm 23

3. Charlie Chaplin

4.Božská lékárna

5.Jste nespokojeni se svým životem a postavením?

6. Něco o matce Tereze

7. Poučení od motýla

8. Bůh

9. Liturgický rok


V
idea

1. Bez rukou a bez nohou


Test
y:

Rok kněží - co o nich víme?

Co víte o apoštolu Pavlovi

Sv. Cyril a Metoděj


Liturgický rok
:


                                                                                                                                                                                   zdroj: https://www.cirkev.cz/


Co znamená: K+M+B
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku...
Z internetu www.pastorace.cz

Plnomocné odpustky

1. 11 odpoledne a 2. 11. po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. 11. do 8. 11. lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.


Návrat na obsah