Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb Římskokatolické farnosti Kravaře
od 14.7. do 21.7.2024 - 29. týden

neděle 14.7. 15. neděle v mezidobí
Kostel sv. Bartoloměje 08:00 Za + Waltraudu Kostřicovou a rodiče z obou stran
10:00 Za + Annu Pavlíkovou, manžela a příbuzné
18:30 Za + Marii Hahnovou, manžela, zetě a příbuzné z obou stran
Kostel sv. Mikuláše 09:00 Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o požehnání pro živou rodinu
pondělí 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Kostel sv. Mikuláše 15:30 Pohřeb - Za + Josefa Glabasňu
17:00 Za Antonii Heidrovou, manžela, dva syny, rodiče z obou stran a sourozence
úterý 16.7. úterý 15. týdne v mezidobí
Kostel sv. Bartoloměje 18:00 Za + Annu Peterkovou, manžela, dva syny, živou a + rodinu
středa 17.7. středa 15. týdne v mezidobí
Kostel sv. Mikuláše 17:00 Za Antonína Korpase, rodiče z obou stran a švagra
čtvrtek 18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí
Kostel sv. Bartoloměje 18:00 Za Josefa Václavíka a tři bratry
pátek 19.7. pátek 15. týdne v mezidobí
Kostel sv. Bartoloměje 18:00 Za Johanna Rybku, manželku, švagra, bratry a rodiče z obou stran
Kostel sv. Mikuláše 17:00 O požehnání pro živou rodinu
sobota 20.7. sobota 15. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Bartoloměje 07:30 Za Güntra Glinze, manželku a sourozence z obou stran
Kostel sv. Mikuláše 18:00 (s nedělní platností) Za + Martu Glabazňovou k prvnímu výročí úmrtí
neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
Kostel sv. Bartoloměje 08:00 Za živé a + farníky
10:00 Za + manžele Vodecké, syna, snachu a zetě
18:30 Za Máří Magdalénu Hahnovou, manžela a rodiče z obou stran
Kostel sv. Mikuláše 09:00 Za živou rodinu

Vítáme v naší farnosti nového farního vikáře otce Lukáše Dořičáka. 

O prázdninách platí prázdninový pořad bohoslužeb. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou pouze ve čtvrtek od 15 do 16 hodin.

V roce 2025 bude v naší farnosti možnost přijmout svátost biřmování. Na internetových stránkách naleznete přihlášku a informace o prvním setkání, které se uskuteční v měsíci září.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY