Kostel sv. Mikuláše

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech je novější. Stavební projekt jednoduchého, moderního slohu, 22 m dlouhé, 12 m široké a 9 m vysoké posvátné budovy s kapacitou 850 osob vyhotovil opavský stavitel Albert Schmel, dozorování stavby byl pověřen koutecký rodák J. Luzar. Oltáře zhotovili bratři Riegrovi z Krnova. Stavěn byl od 27.7.1927 do 16.8.1928, kdy byl zkolaudován. 27.5.1928 byly pro něj děkanem Johannesem Jureczkou vysvěceny tři zvony, zhotoveny dílnou p.Manouška: Nanebevzetí p.Marie (500 kg), sv. Jan Křtitel (320 kg) a sv. Izidor (225 kg). Bohužel, v r.1942 byly dva větší zvony zrekvírovány pro válečné účely.
K slavnostnímu posvěcení kostela došlo 23.září 1928 biskupem Schinzlem místo zaneprázdněného pomocného biskupa Stavěla.
 
 
Až do r.1887 měla obec jen jednu dřevěnou kapli, která stála uprostřed obce. Zvonilo se v ní umíráčkem a Anděl Páně. V r 1887 postavila obec na tzv. Vršku větší masivní kapli, která byla vysvěcena 12.dubna téhož roku. Stará dřevěná kaple byla v r.1894 stržena a na jejím místě postavena zděná, na památku primicí dvou mladých mužů z obce. Mše ani v jedné kapli nebyly slouženy. Ve větší z nich byly v postní době drženy křížové cesty, a to staršími obyvateli, pro které již byla cesta do farního kostela namáhavá. Každou neděli v postní době měl farář Peterek (1832-1867) v sále p. Urbische kázání pro staré lidi.
 

Při pozemkové úpravě katastru bylo rozhodnuto o umístění případného budoucího hřbitova, na kterém by měla stát i větší kaple, a sice za selskými stodolami na tzv. Záhumení.


Nejbližší události v místě (rozmezí od 14.7. do 24.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
14.7.
09:00 Mše svatá

Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o požehnání pro živou rodinu

pondělí
15.7.
15:30 Mše svatá

Pohřeb - Za + Josefa Glabasňu

17:00 Mše svatá

Za Antonii Heidrovou, manžela, dva syny, rodiče z obou stran a sourozence

středa
17.7.
17:00 Mše svatá

Za Antonína Korpase, rodiče z obou stran a švagra

pátek
19.7.
17:00 Mše svatá

O požehnání pro živou rodinu

sobota
20.7.
18:00 Mše svatá

Za + Martu Glabazňovou k prvnímu výročí úmrtí

neděle
21.7.
09:00 Mše svatá

Za živou rodinu

pondělí
22.7.
17:00 Mše svatá

Za + Helenu Heidrovou, manžela, syna, snachu a + Annu Gertnerovou

středa
24.7.
17:00 Mše svatá

Za + Josefa Peterka, manželku a rodiče z obou stran

Sdílejte info