Ostatní sakrální stavby

Ostatní sakrální stavby

 •  
  Socha sv. Jana Nepomuckého

  Poblíž východní brány do areálu kostela stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1730, významný doklad barokního sochařství ve Slezsku. Mnohem novější je dřevěné sousoší „U omy“ umístěné také v blízkosti církevního areálu. Autorem je současný místní řezbář pan Horst Benek a plastiku z jasanového dřeva daroval městu v roce 2004 u příležitosti 780 let od první písemné zmínky o Kravařích.

 •  
  Kaple sv. Floriána

  Kaple sv. Floriána na Opavské ulici poněkud zaniká v řadové zástavbě. Kaplička má čtvercový půdorys, její průčelí zdobí dva antické sloupky s hlavami andílků, ve štítě je umístěn výklenek se soškou sv. Floriána - ve Slezsku velmi oblíbeného patrona hasičů - a letopočet 1772. Kaple je pěkným dokladem slezského baroka.

 •  
  Malá kaple

  Malá kaple postavena v r.1899 na místě stržené staré dřevěné kaple.

 •  
  Kaple Panny Marie
   
 •  
  Kaple Panny Marie Růžencové

 •  
  Kříž v Kostelní ulici

 •  
  Kříž na křižovatce Hlučínská a Olšinky

 •  
  Kříž v ulici Ludmily Hořké
   
 •  
  Pomník padlých 1. světové války v Koutech