Společenství

Společenství

 •  
  Řeholní sestry

  V naší farnosti se nachází klášter Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V současnosti jsou součástí kláštera dvě sestry:

  Sr. M. Editha Kulik

  • místní představená, která zároveň pracuje v Domově pro seniory v Polsku a má zodpovědnost za kongregaci sester v České republice a

  Sr. M. Margareta Štědroňová

  • v rámci celé světové kongregace zastává úlohu radní a v naší farnosti pracuje jako učitelka v místní mateřské škole s křesťanským zaměřením v Kravařích-Koutech.

  Kontakt na kongregaci:

  Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Kostelní 55
  Kravaře
  747 21
  Tel: 722 079 158
  e-mail: [email protected]

   

 •  
  Společenství mládeže
  Společenství mládeže se schází jednou za dva týdny vždy v pátek v 19 hodin buď v klášteře u sester Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Koutech nebo ve farním sále. Jednou za čtyři týdny se také setkáváme se společenstvím mládeže farnosti Hlučín, s kterým chceme tvořit jedno společenství. Každé setkání v sobě nese především sdílení, ale součástí je i hra, modlitba, téma, které si obvykle připraví někdo z mladých a také dobré občerstvení.
  Do našeho společenství může přijít kterýkoliv mladý člověk, který chodí do 7. třídy ZŠ a výše. Na naše „spolčo“ můžeš tedy kdykoli přijít. Těšíme se na tebe!
 •  
  Chrámový sbor v Kravařích
  Chrámový sbor u kostela sv. Bartoloměje se schází vždy ve čtvrtek v 18:45 hodin v malém sále. Sbor doprovází obvykle nedělní mši svatou v 8 hodin, ale také velké církevní svátky a slavnosti. Vedoucí sboru je paní Silvie Weczerková.
  Pokud byste chtěl/a zpívat v našem sboru, můžete kdykoli přijít na zkoušku do malého sálu, kde Vás rádi přivítáme.
 •  
  Chrámový sbor v Koutech
  Chrámový sbor u kostela sv. Mikuláše se schází vždy ve středu v 17:45 hodin na kůru v kostele. Sbor doprovází obvykle nedělní mši svatou v 7 hodin, ale také velké církevní svátky a slavnosti. Vedoucí sboru je sestra Margareta Štědroňová.
  Pokud byste chtěl/a zpívat v našem sboru, můžete kdykoli přijít na zkoušku do kostela sv. Mikuláše, kde Vás rádi přivítáme.
   
 •  
  Schola v Kravařích
  V Kravařích při nedělní mši svaté v 10 hodin obvykle zpívá a hraje naše scholička. Ta se schází vždy ve čtvrtek od 18 hodin v malém sále. Vedoucí scholičky je paní Gabriela Uvírová.
  Budeme rádi, když se k nám připojíš. A vůbec nevadí, že neumíš moc zpívat. Nejde jen o zpěv, ale také o získání nových kamarádů a kamarádek.
 •  
  Schola v Koutech
  V koutech při nedělní mši svaté v 9 hodin obvykle zpívá a hraje schola. Vedoucí scholy v Koutech je paní Pavla Peterková.
  Pokud by z tvé strany byl zájem zpívat ve schole nebo si zahrát na nějaký nástroj, kontaktuj prosím pana faráře nebo kaplana.
   
 •  
  Ministranti
  Ministrantské se v naší farnosti schází jednou za měsíc v sobotu v 9 hodin na faře. Na setkání jsou ministranti vždy upozorněni formou ohlášek. Jsme parta kluků, kteří chtějí sloužit u oltáře, ale kteří se chtějí také setkávat, hrát spolu hry a vytvářet společenství.
  Jako ministranti také hrajeme Ministrantskou florbalovou ligu UNDER15 a účastníme se každoročně Ministrantského fotbalového turnaje v Jablunkově.
  Pokud bys chtěl začít ministrovat a tím patřit do našeho společenství, kontaktuj prosím pana faráře nebo kaplana.
   
 •  
  Akolyté a lektoři
  •  
   Akolyté
  Jedná se o společenství věřících lajků, kteří mají pověření od otce biskupa rozdávat při mši svaté eucharistii věřícím. V naší farnosti je služba akolytů spojena i se službou kostelníků.
  Seznam akolytů:
   
  S.M. Margareta Štědroňová
  S.M. Editha Kulik
  Karel Heider
  Martin Weczerek
  Hubert Weczerek
  Tomáš Peterek
  Bibiana Kotzianová
  Jiří Kubný
  Libor Tichý
   
  •  
   Lektoři
  Společenství lektorů je pro naši farnosti velmi důležité. Jedná se farníky, kteří čtou při mši svaté Boží slovo. Pokud by u Vás vznikl zájem číst při mši svaté Boží slovo, tzn. čtení, přímluvy, budeme rádi. V tom případě se prosím přihlaste u pana faráře nebo kaplana.
  Seznam lektorů:
   
  S.M. Margareta Štědroňová
  Ingrid Černá
  Gerda Gletníková
  Irena Slaná
  Lukáš Konečný
  Jana Kotzianová
  Jiří Kotzian
  Petr Kotzian
  Bibiana Kotzianová
  Petr Muczka
  Božena Muczková
  Tereza Mrůzková
  Monika Štědroňová
  Maria Melecká
  Petr Řeháček
  Tomáš Peterek
  Martin Weczerek
  Hubert Weczerek
  Petr Řeháček
  René Dorna
  Klára Kotzianová
  Hildegarda Sněhotová
  Lukáš Glabasnia
  Martin Hahn
  Pavel Kočí
  Gertrud Hahnová
  Petr Jochim
   
 •  
  Misijní klubko dětí
  V pondělí v 16:00 probíhá v klášteře Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kravařích – Koutech tzv. Misijní klubko dětí. Jsou zvány všechny děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby spolu vyráběli různé výrobky, hráli spolu hry, zpívali a vyprávěli si o Pánu Bohu a o misiích. V klubku pak společně vytvářejí věci na podporu misijního díla ve světě.

   

  Přijď i se svými kamarády! Na tvou účast se těší! S.M.Margareta Štědroňová.

 •  
  Společenství seniorů

  Každý čtvrtek v 9 hodin se na faře setkávají senioři, aby se spolu pomodlili za naši farnost a naše město. Po modlitbě vždy následuje dobrá káva a něco na zub společně se sdílením. Budeme rádi, když naše setkání navštívíte a spolu s námi budete modlitebně podpírat naši farní rodinu.

'