Otec Jan Szkandera se pomalu stěhuje do Karviné a my mu chceme za jeho službu poděkovat. Věříme, že každý kněz nebo jáhen, který v naší farnosti působil, zanechal nesmazatelnou stopu. Totéž platí o otci Janovi. 

Přejeme mu v nové farnosti všechno dobré a především Boží požehnání. Budete i nadále v našich modlitbách.