Přejít na obsah
ROZPIS BOHOSLUŽEB
KONTAKTY
OHLÁŠKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.1.
16:00 Misijní klubko dětí v klášteře u sester v Koutech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Svátek Uvedení Páně do chráma
Přineste na bohoslužbu své vlastní svíce.
18:00 zkouška scholičky.
18:45 hodin zkouška sboru v malém sále.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.
Celodenní adorace v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích. Zároveň budeme od 9 do 11 hodin zpovídat. Prosíme, zapište se na adorační stráž. Po mši svaté budeme udělovat Svatoblažejské požehnání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2. 9:00
Ministrantská schůzka pro malé ministranty ve farním sále. Prosíme, přineste si sportovní oblečení a florbalku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.2. 19:30
Lidový bál s pochováním basy ve farním sále.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.-6.8. Světový den mládeže - setkání mladých lidí z celého světa s papežem.

Připravuje se Světový den mládeže (SDM) v srpnu 2023 v Lisabonu, který je setkáním mladých lidí z celého světa s papežem. SDM mívá velmi bohatý a pestrý program a je pro účastníky velkým zážitkem.
Pro náležité organizační zajištění je důležité včasné přihlášení. Přihlašování do 20. 12. 2022 se zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč je spojeno se slevou 1 000,- Kč z doplatku celkové ceny. Po 20. 12. bude možné se stále přihlašovat, ale již nebude sleva 1 000,- Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří každého přihlášeného účastníka setkání z diecéze částkou 2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhého částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro rodinu).

Biskupství ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu dle zájmu přihlášených (cena přibližně 5 000,- až 6 500,- Kč). Při přihlašování je nutné uvést: Ostravsko-opavská diecéze.  Více informací a přihlašování na: www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění: může se stát, že po zobrazení farních stránek vám najedou staré informace, které si váš počítač uchovává někdy i více jak týden, tedy že se zpovídá nebo že je mše a není. V této "virové" době se tyto časy dosti mění a proto si raději obnovte najetí stránky klávesou F5 nebo zvolte ve vyhledávači "obnovit". Děkujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:  
rkf.kravare@doo.cz
Webové stránky:
https://www.farnostkravare.cz
Účet farnosti:
1841232329/0800
DUCHOVNÍ
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY
ODKAZY
www.AliExpress.com.=20
If you don't want to receive marketing emails i= n the future, please=20
un= subscribe
=20
Read our=20 Privacy Policy and=20 Terms of Use if you have an= y questions.=20
Návrat na obsah