Přejít na obsah
ROZPIS BOHOSLUŽEB
KONTAKTY
OHLÁŠKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkujeme všem, kteří jste přispěli na Terapeutickou dílnu v Kravařích.
• V sakristii si můžete zakoupit farní nástěnný kalendář na příští rok a farní oplatky. Cena kalendáře je 120,- Kč a cena za oplatky je 40,- Kč.
• V kostele sv. Mikuláše v Koutech prožíváme adventní roráty. Ty jsou pravidelně v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu. Zveme především děti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12. 16:00
Misijní klubko dětí v klášteře u sester v Koutech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12. 18:30
Modlitby matek na faře.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.12.
18:00 zkouška scholičky.
18:45 zkouška sboru v malém sále.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12. 17:00
Dobročinný koncert ve farní stodole na podporu Nadace Kulíšek nedonošených dětí Fakultní nemocnice Ostrava.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rádi bychom v době adventní pomohli také Charitě, která nás poprosila o sbírku na Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné v Opavě. Zaměstnanci charity budou vděčni za: finanční příspěvek, sladkosti, konzervy, kávu, apod. Velké Pán Bůh zaplať za vaši pomoc. Všechny tyto věci můžete přinášet během tohoto týdne do sakristie obou kostelů do příští neděle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.12. 15:00
V kostele sv. Mikuláše v Koutech bodou adventní zpívánky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.
Zdobení vánočních stromků dopoledne v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.-18. 2.
V naší farnosti se bude konat Postní kurz ikonopisectví. Přihlásit se můžete na emailu: info@martindamian.cz. Cena je 3 800,- Kč. Více zde a zde.
Zastavme se na chvíli a pozorujme Boží krásu, pohleďme na Kristovu tvář. Zastavme se a rozjímejme o těchto tajemstvích…
Dovoluji si Vás pozvat na kurz tvorby ikon. Cílem tohoto  kurzu je ztišení, jedinečná možnost proniknout do tajemství  tvorby křesťanských ikon. V případě zájmu o kurz se hlaste, prosím, na mail: info@martindamian.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění: může se stát, že po zobrazení farních stránek vám najedou staré informace, které si váš počítač uchovává někdy i více jak týden, tedy že se zpovídá nebo že je mše a není. V této "virové" době se tyto časy dosti mění a proto si raději obnovte najetí stránky klávesou F5 nebo zvolte ve vyhledávači "obnovit". Děkujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Adresa:
Náměstí 404/41 Kravaře, 747 21
Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:  
rkf.kravare@doo.cz
Webové stránky:
https://www.farnostkravare.cz
Účet farnosti:
1841232329/0800
DUCHOVNÍ
P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák
LITURGICKÉ TEXTY
ODKAZYNávrat na obsah