Svatba - Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pastorace > Svátosti

Svátost manželství - svatba

K uzavření církevního manželství je potřeba, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v  katolické církvi. Snoubenci žádají o manželství alespoň půl roku před zamýšleným termínem a na telefonním čísle farnosti nebo v  úředních hodinách se domluví s  farářem na setkání, kdy společně sepíší svatební protokol. Poté následuje předmanželská příprava, která se skládá z  několika setkání na faře. Sňatek je v  naší farnosti možné uzavřít v  obou kostelích.

TERMÍNY KATECHEZÍ PŘED UDĚLENÍM MANŽELSTVÍ VE FARNOSTI KRAVAŘE V ROCE 2018
(SETKÁNÍ S KNĚZEM)
Zvolte si termíny příprav tak, abyste nejpozději měsíc před svatbou měli za sebou první a druhé setkání. Třetí setkání se pak bude konat individuálně a bude se týkat konkrétního průběhu svatebního obřadu. Je potřeba, abyste nahlásili svou účast na setkání nejpozději tři dny předem na mailové adrese: rkf.kravare@doo.cz. V případě, že se nikdo na daný termín nenahlásí, nebude se příprava v daném termínu konat. Všechna setkání probíhají na faře (vcházejte hlavním vchodem z ulice).


Již je možno ve farní kanceláři rezervovat termíny svateb na rok 2018 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky