Farnost Kravaře

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ú
mysly mší sv. zde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.2. 1. neděle postní
Bude probíhat sbírka na Svatopetrský haléř.

Tato sbírka dává římskému veleknězi Františkovi, jakožto nástupci svatého apoštola Petra a viditelnému znamení jednoty Církve, možnost odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem. Výtěžek sbírky je pomocí obětem válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS.

Otec biskup Martin zasílá pastýřský list k 1. neděli postní.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzadu v kostele si můžete rozebrat postní almužničky, novény k bl. Richardu Henkesovi a vpředu nabízíme postní ruličky, ve kterých naleznete postní úkoly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli NEBUDOU ve farním kostele sv. Bartoloměje ani ve filiálním kostele sv. Mikuláše křížové cesty, kvůli pandemii. Nic nebrání soukromé modlitbě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příležitost ke svátosti smíření bude vždy půl hodiny přede mší svatou.

Až do odvolání nebudou probíhat zkoušky farního sboru ani žádná jiná skupinová setkání na faře.
Pokud by vznikla nutnost, nebojte se zavolat kněze.

Je možnost nechat zapsat mešní úmysly na rok 2021 v sakristii obou kostelů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.-11.7. Letní stanový tábor "Pravěk"Přihlášku si můžete stáhnout zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nařízením Vlády ČR se od 27. 12. 2020 mění omezení týkající se počtu účastníků bohoslužeb, které bude nově stanovováno podle kapacity míst k sezení v daném kostele.

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.


Konkrétně to tedy pro farnost Kravaře znamená následující:
V kostele sv. Bartoloměje se může bohoslužby účastnit 50 osob
V kostele sv. Mikuláše se může bohoslužby účastnit 20 osob

Přednost v účasti na mši svaté bude mít rodina, která má mešní úmysl. Při naplnění možné kapacity osob budou kostely uzavřeny. Prosím v této věci o vaše pochopení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornění: může se stát, že po zobrazení farních stránek vám najedou staré informace, které si váš počítač uchovává někdy i více jak týden, tedy že se zpovídá nebo že je mše a není. V této "virové" době se tyto časy dosti mění a proto si raději obnovte najetí stránky klávesou F5 nebo zvolte ve vyhledávači "obnovit". Děkujeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.Přispět můžete do 30.4. na číslo účtu Charity Hlučín
66008822/0800 s variabilním symbolem 77708005. Více zde.

Lze také pomocí ONLINE KOLEDY
: zde si zadáte částku, název charity "HLUČÍN CH", jméno a potvrzení o daru (volitelně).

KONTAKTY:           

P. Jan Szkandera
P. Jakub Lasák


Náměstí 404/41

Kravaře  
747 21

Telefon:
+420 731 625 813
E-mail:  

rkf.kravare@doo.cz
Web:
www.farnostkravare.cz
Účet farnosti:
1841232329/0800

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky