Aktuální úmysly mší sv. zde.       

Realizace nových vitráží do farního kostela probíhá díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 80000 Kč.    

Tento týden byl v kostele Sv. Mikuláše nainstalován nový zvon a zároveň upraveny pohony zvonů. Několik dní bude trvat, než zvony začnou zvonit správně, než se vše usadí. Nevolejte, prosíme na faru, že nezvoní dobře.


15.10. 19:00
Zveme všechny maminky na společenství matek na faře.


16.10. Slavnost sv. Hedviky, patronky naší diecéze.


17.10.
17:40 společenství mladých manželů a rodin.
19:00 budou Hovory o víře. Před nimi je možnost využít farní knihovnu a kávu. Máme spoustu nových titulů.
18.10.
Začnou se zapisovat intence mší svatých na rok 2019. 18. října v hodinách farní kanceláře bude možno zapsat kulatá, půlkulatá výročí a výroční mše svaté. Všechny ostatní mše svatá se budou zapisovat na faře v sobotu od 8:30 do 10:00.
18.10. 19:00
Po roční přestávce bychom letos opět rádi nacvičili vánoční koncert České mše vánoční od J.J. Ryby. Zveme všechny farníky a farnice k společnému zpívání a zkouškám na tuto akci. První zkouška bude ve čtvrtek v 19:00 v malém sále.
19.10.
19:00 bude v městské knihovně přednáška otce Daniela na téma „Jak číst Bibli“.
19:00 Ministrantská schůzka.

20.10. 14:00 
Hubertská troubená mše svatá za myslivce ve farním kostele.


21.10.
Příští týden bude misijní neděle. Sbírka půjde na potřeby misií. V kostele Sv. Mikuláše budou mít děti misijní jarmark – výrobky z klubka, které bude možno zakoupit na podporu misií.
Tradiční misijní koláč v rámci misijní neděle v naší farnosti letos nebude. Bude přesunut, stejně jako v jiných farnostech, na postní dobu.

Město Kravaře srdečně zve na HUDEBNÍ PODZIM NA ZÁMKU. V neděli 21. 10. ve 14:00 zazní koncert Hudba v myšlenkách Masarykových (loutna a akordeon) a 28.10. v 16:00 Folklórní inspirace k výročí republiky.

Každý pátek se končí adorace přede mší svatou modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Prosíme ty, kdo předříkávají růženec, aby vždy patnáct minut přede mší začali v pátek modlitbu Korunky.

Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.