Aktuální úmysly mší sv. zde.       

17.6.
Sbírka neděle bude určena na podporu katolické televize Noe.

17.6. 14:00
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční dětský den na farní zahradě v Kravařích. Chcete-li se svými dětmi poznat krásy a zvyky obyvatel jiných kontinentů, přijďte v neděli na farní zahradu do Kravař. Více zde.

20.6.
Společenství nad Božím slovem v klášteře

21.6. 19:00
Společenství mládeže

22.6. 19:00
Ministrantská schůzka.

24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

29.6.
V obou kostelích bude mše svatá určena pro děti a mládež jako poděkování na závěr školního roku.
Od 19:00 bude na faře opékání.

Prosíme ochotné ženy (nebo muže), kteří by se mohli podílet na květinové výzdobě farního chrámu, aby se přihlásili u otce Daniela. Paní Krista Vilášková, která roky kostel zdobila, k 1. červenci 2018 tuto službu končí.

2. 7.
Setkání dětí s otci biskupy na Prašivé. Kdo by měl zájem, může si vyzvednout přihlášku v zákristii. Pojede se autobusem. Cena 100 Kč.

28.7.-4.8.
Letní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let. Zveme na cestu Hvězdnou bránou s týmem SG1 do údolí Husího Potoka nedaleko obce Březová. Více na pozvánce. Přihlášku odevzdejte Petru Jochimovi do 31.5.

Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.