----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       Aktuální úmysly mší sv. zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       Okenní vitráže. ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ finančně podpoří pořízení vitráží částkou 80000 Kč.Další informace na stránkách www.pomahejpohybem.cz

            Cíl byl dosažen!         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       Roráty s promluvou pro děti budou od 11.12. pouze v kostele sv. Mikuláše. Kdo z dětí by měl zájem jet do Koutů, může se svést s knězem – kontaktujte někoho z kněží.

Rorátní mše však i nadále budou v Kravařích v pondělí, středu a sobotu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       Adventní sbírky

Děkujeme za sbírku hygienických potřeb pro lidi bez domova. Od 10.12 budeme sbírat trvanlivé potraviny a sladkosti pro matky s dětmi v nouzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       12.12.

18:45 - Poslední letošní Hovory o víře.

19:30 - Setkání všech na faře, kteří podávají svaté přijímání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       15.12.

V pátek budeme navštěvovat nemocné. Prosíme, nahlaste také ty, ke kterým nechodíme pravidelně a rádi by před svátky přijali svátosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       15.12.

Ministrantská schůzka. Každý ať přinese dárek do hodnoty 100 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       16.12.

Odjezd na vánoční zájezd do Brna je v sobotu v 6:45 od Koutů směrem k faře

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       17.12. 14:00-16:00

Zpovědní odpoledne ve farním kostele. Budou k dispozici také cizí zpovědníci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       17.12. 16:00

Adventní koncert ve farním kostele. Vystoupí Colegium bonum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       22.12. 16:00

Akce „Půjdem spolu do Betléma“ s rozdáváním Betlémského světla bude letos před zámkem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.farnostkravare.cz/images/sipka.gif       Zveme ke službě:

 

   Ministrování

Pokud by někteří chlapci chtěli začít ministrovat, kontaktujte, prosíme, některého z kněží.

Budeme rádi, když chlapci posílí řady ministrantů. Děvčata rovněž – ve farním kostele ministrují ve čtvrtky a v kostele Sv. Mikuláše ve středy.  

   Zpívání ve schole

Zveme děvčata i chlapce ke zpěvu nebo doprovodu na nástroje v rámci scholy. V případě zájmu kontaktujte vedoucí scholy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.