Aktuální úmysly mší sv. zde.       

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
4:15 Obřady Vzkříšení Páně
Na Velikonoční vigilii si přineste svíce k obnově křestních slibů.
Po velikonoční vigilii o velikonočním jitru bude pro společná snídaně u kostela Sv. Mikuláše a ve farním sále. Prosíme hospodyňky, zda by přinesly během soboty něco dobrého k snídani na faru nebo do kláštera. Ostatní mše svaté budou v jako každou neděli. Během nich se budou žehnat velikonoční pokrmy.
15:00 zpívané Nešpory ve farním kostele.

22.4. Velikonoční pondělí
7:00 Mše svatá v obou kostelích.

25.4.
14:00 Velikonoční zábava pro seniory ve farním sále. Účastnit se budou také klienti Domova sv. Hedviky. Všichni jste zváni.

26.4.
Slavnostní posvěcení zrestaurovaných varhan ve farním kostele. Mše svatá začne v 18:00. Všichni jste na tuto mimořádnou událost zváni.

27.4.
16:00 varhanní koncert ve farním kostele u příležitosti znovuposvěcení varhan. Všichni jste zváni.

28.4. Svátek Božsího milosrdenství
15:00 Pobožnost k Božímu milosrdenství ve farním kostele.

10.-17.8.
Letní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let s tématem Vinnetou Poklad na stříbrném jezeře.
Ke ztažení přihláška a plakát.

9.–13.9.
Farní pouť do Fatimy v Portugalsku (letecky). Cena je 14 900 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.