Aktuální úmysly mší sv. zde.       

30.6.
Rozloučení s o. Danielem
Otec Daniel se bude s farností loučit poslední víkend v červnu. V kostele Sv. Mikuláše v sobotu při mši svaté v 18:00 a ve farním kostele v neděli 30.6.
Odpoledne jsou zváni všichni farníci v 15:00 do farního kostela k modlitbě růžence za farnost k obrazu Panny Marie rozvazující uzly a poté do farního sálu na kávu, kde bude možnost se soukromě rozloučit s otcem. Prosíme hospodyňky, aby ke kávě něco malého přinesly.

Na nové působiště otec Daniel nastoupí první týden v červenci.


 29.6. - 31.8.
Prázdninový pořad bohoslužeb

5.7. Slavnost věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. 
Mše svatá ve farním kostele bude v 8:00 a v kostele Sv. Mikuláše v 17:00.

V pátek je první pátek měsíce. Od 9:00 do 11:00 bude ve farním kostele svátost smíření. Adorace bude tento týden jen od 9:00 do 12:00.


6.7.
V sobotu bude první sobota. Mše svatá ve farním kostele bude za úmysly u Panny Marie rozvazující uzly.

Sbor při kostele Sv. Mikuláše se schází každou středu v 17:45. Zveme také nové členy.
Zkouška sboru farního kostela bude v úterý po mši sv.
10.-17.8.
Letní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let s tématem Vinnetou Poklad na stříbrném jezeře.
Ke ztažení přihláška a plakát.

9.–13.9.
Farní pouť do Fatimy v Portugalsku (letecky). Cena je 14 900 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

Varhanní stezka v Euroregionu Silesia

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice

Program INTERREG V- A Česká republika – Polsko. V rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia  Prioritní osa č.2 “Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti”  v rámci projektu typu A

Název projektu: „Varhanní stezka v Euroregionu Silesia”
Doba realizace projektu: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2019

Více zde a mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. a 8.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.