Aktuální úmysly mší sv. zde.       

24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá v Koutech bude namísto kostela v kapli Sv. Jana Křtitele.

26.6.
Ve středu budou výjimečně mše svaté ráno. Ve farním kostele v 6:30 a v Koutech v 7:00.

27.6.
Náboženství pro děti předškolního věku na faře.
19:00 Sejdou se obě farní rady (jak ekonomická tak pastorační). Je potřeba připravit farnost na předání novému duchovnímu správci.
19:00 Zkouška sboru farního kostela.

28.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
V kostele Sv. Mikuláše bude od 10:00 do večerní mše svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na adorační stráž. Při obou večerních mších svatých také poděkujeme spolu s dětmi za uplynulý školní rok.
19:00 Opékání párků na zahájení prázdnin na faře.
29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

30.6.
Rozloučení s o. Danielem
Otec Daniel se bude s farností loučit poslední víkend v červnu. V kostele Sv. Mikuláše v sobotu při mši svaté v 18:00 a ve farním kostele v neděli 30.6.
Odpoledne jsou zváni všichni farníci v 15:00 do farního kostela k modlitbě růžence za farnost k obrazu Panny Marie rozvazující uzly a poté do farního sálu na kávu, kde bude možnost se soukromě rozloučit s otcem. Prosíme hospodyňky, aby ke kávě něco malého přinesly.

Na nové působiště otec Daniel nastoupí první týden v červenci.


 29.6. - 31.8.
Prázdninový pořad bohoslužeb

Sbor při kostele Sv. Mikuláše se schází každou středu v 17:45. Zveme také nové členy.
Zkouška sboru farního kostela bude v úterý po mši sv.
10.-17.8.
Letní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let s tématem Vinnetou Poklad na stříbrném jezeře.
Ke ztažení přihláška a plakát.

9.–13.9.
Farní pouť do Fatimy v Portugalsku (letecky). Cena je 14 900 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní Homolové.

Varhanní stezka v Euroregionu Silesia

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice

Program INTERREG V- A Česká republika – Polsko. V rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia  Prioritní osa č.2 “Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti”  v rámci projektu typu A

Název projektu: „Varhanní stezka v Euroregionu Silesia”
Doba realizace projektu: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2019

Více zde a mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. a 8.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.