Aktuální úmysly mší sv. zde.       

Také letošní advent budeme mít možnost pomoci lidem v nouzi.
Po celý druhý týden adventu až do příští neděle budeme sbírat 
teplé čepice, rukavice a ponožky pro lidi bez domova. Své příspěvky můžete přinášet do kostela a položit je před boční oltář. Za týden si je převezme Armáda spásy.

Roráty pro děti jsou v naší farnosti pouze v kostele Sv. Mikuláše a to v adventu vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu. Ve farním kostele budou roráty, které nebudou zaměřeny na děti.


Tento týden nebude na faře náboženství pro předškoláky. Bude až o týden později.


9.12. 19:30 
Setkání mužů nad Biblí
na faře.


12.12. 19:00 
Hovory o víře na faře.


13.12. 18:45
Zkouška sboru na Rybovu mši ve farním kostele.


14.12.
V pátek budou kněží navštěvovat nemocné. Nahlaste také ty, ke kterým nechodíme pravidelně a kteří by před svátky rádi přijali svátosti.


14.12. 19:00 
Na faře bude opět společenství maminek. Zveme všechny maminky k setkání a k modlitbě za děti.


15.12.
V sobotu se koná farní zájezd na adventní trhy do Rožnova. Odjezd bude v 8:40 od Olšinek a v 9:00 od fary. Na programu bude také mše svatá.
Tento týden se pokračovalo ve výměně plotu kolem fary a také byla instalována nová brána na faru. Za plot jsme v tomto týdnu zaplatili 54 300 CZK, brána stála 80 000 CZK

V tomto týdnu byl také vymalován interiér kaple Sv. Jana Křtitele v Koutech.


                                       Zpovídání před Vánočními svátky


                        Kostel sv. Bartoloměje                   Kostel sv. Mikuláše

16.12                     15:00-18:00 (cizí zpovědníci)           přede mší sv.
17.12.                    17:00-18:00                                    16:00-17:00
18.12.                    17:00-18:00                                     ------------
19.12.                    17:00-18:00                                    16:00-17:00
20.12.                     9:00-11:00
                              17:00-18:00                                    16:00-17:00
21.12.                     9:00-11:00                                     16:00-17:00
                              17:00-18:00                                    17:30-19:00
22.12.                     6:30-7:30                                        6:00-7:00
                              16:30-17:30                                    
23.12.                    přede mší sv.                                   přede mší sv.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.