Aktuální úmysly mší sv. zde.       

Máte-li zájem o ztažení fotek z ročenky - fotky zde.

11.-15. 2.
Farní kancelář
nebude v provozu.

11.2. 19:00
Večer pro manželské páry
na faře.
15. 2. 19:00
Tradiční farní ples. Lístky jsou k dispozici u paní Magdy Homolové za 150 Kč.
Téma plesu budou pohádkové dvojice nebo trojice. Kdo přijde oblečen jako pohádková postavička, bude mít u baru levnější pití.  
Prosíme farníky, kteří by chtěli přispět cenou do tomboly farního plesu, aby cenu přinesli na faru. Kdo půjde na ples, může přinést vlastnoručně vyrobený dárek.


16.2.
10:00 Ministrantská schůzka na faře.
12:00 Mše svatá ve farním kostele bude výjimečně v rámci zlaté svatby.
18:00 Adorace s přímluvnou modlitbou v kostele Sv. Mikuláše. Přijďte prosit za své starosti a děkovat za Boží dobrodiní.

18.2. 17:00
V kostele Sv. Mikuláše bude dětská mše svatá.

1.3. 19:00
LIDOVÝ BÁL s pochováním basy ve farním sále v Kravařích. K tanci i poslechu zahraje OH Band a vystoupí Karmašnice. Vstupné 150,-Kč.  Vstupenky si můžete zajistit u paní Magdaleny Homolové - tel. 732 888827. Ke ztažení plakát.

5.-6. 4.
Naše farnost má rezervován víkendový pobyt v poutních domech na Svatém Hostýně. Mohou jet všichni zájemci, jednotlivci i rodiny s dětmi. Zájemci se mohou hlásit přímo otci Danielovi.

10.-17.8.
Letní stanový tábor pro kluky a holky od 8 let s tématem Vinnetou Poklad na stříbrném jezeře.
Ke ztažení přihláška a plakát.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.