Aktuální úmysly mší sv. zde.       

2. 7. - 31.8. Platí prázdninový pořad bohoslužeb.
Budeme rádi, když nám i letos pošlete na faru pozdrav z dovolené, abychom na vás mohli myslet v modlitbě. Pohledy se budou vystavovat ve farním kostele. Zároveň zveme k požehnání na faře nebo v zákristii před každou cestou na dovolenou. Napište na faru, ať o sobě víme a můžeme být spojeni v modlitbě zvláště ve 21:00.

Probíhá prázdninová soutěž pro všechny farníky. Posílejte elektronické fotografie s jakýmkoli kostelem, který o dovolené navštívíte. Na konci prázdnin vylosujeme výherce a vyhlásíme soutěž, kdo pozná nejvíce vystavených kostelů.

26.8. Kravařský odpust
10:00 Hlavní slavnostní mše svatá. Při této mši svaté budou posvěceny nové sochy pro hlavní oltář 
            farního kostela. 
15:00 svátostné požehnání ve farním kostele.    


V zákristii jsou přihlášky do náboženství.


24.-26.8. Světové setkání rodin s papežem Františkem v irském Dublinu. 
Celou akci bude v těchto dnech přenášet také TV Noe.


Na tomto místě patří poděkování společnosti DOBRÁ SPOLEČNOST, s.r.o., která nám poskytla zdarma umístění www stránek na svém serveru.